EK zverejnila výzvy v 7. rámcovom programe za 8,1 mld. EUR

19.07.2012 06:34

 

 

Európska komisia dnes zverejnila posledné výzvy v 7. rámcovom programe. Celkovo bolo zverejnených 52 výziev v celovom objeme 8,1 mld. EUR. Ide o najväčšie výzvy v histórií rámcových programov.

Do výziev sa môžu zapojiť výkumné organizácie a výskumnci z členských a asociovaných krajín, a to z nasledujúcic sektorov:

 • univerzity
 • výskumné organizácie
 • orgány verejnej správy
 • veľké firmy
 • malé a stredné podniky
 • finančné inštitúcie

Dôraz bude kladený na tieto priority:

 • kľúčové výzvy súčasnosti dôležité pre Európu a jej občanov
 • špeciálny dôraz na malé a stredné podniky
 • špeciálny dôraz na inovácie
 • rozšírene účasti

Základné rozdelenie rozpočtu podľa jednotlivých oblastí:

 • témy zamerané na spoluprácu (4,8 mld. EUR)
 • MSP (1,2 mld. EUR)
 • ERC (1,75 mld. EUR)
 • Marie Curie Actions 963 mil. EUR).

Európska komisia predpokladá, že bude podporených viac ako 1 300 projektov s viac ako 15 000 účastníkmi.

Kancelária podporných štrukúr pripravuje informácie ku každej z výziev, tieto budú zverejnené v najbližších dňoch.

Viac o výzvach môžete nájsť na stránke Európskej komisie.

Znenia výziev môžete nájsť TU.

Pracovné programy jednotlivým tematickým oblastiam nájdete TU.

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300