Informačné dni k bezplatnému vzdelávaniu pre MNO

02.04.2013 17:18

 


Informačné dni o rozvojovom programe v rámci nadnárodného projektu Rozšírenie medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov.
 
V rámci informačných dní budú podané konkrétne informácie o možnosti bezplatného vzdelávania pre členov, spolupracovníkov a dobrovoľných pomocníkov mimovládnych organizácií, v oblasti tvorby a riadenia projektov, výpočtovej techniky a anglického jazyka v priebehu letných mesiacov .
 
Termíny:
 
8.4.2013 Rimavská Sobota
Na stiahnutie: POZVÁNKA RS
 
10.4.2013 v Bacúchu
Na stiahnutie: POZVÁNKA Bacúch
 

Ing. Zuzana Šmatlíková, riaditeľka

 

_______________________________
CENTRUM PRVÉHO KONTAKTU
PRE PODNIKATEĽOV V POLTÁRI
Železničná 2
987 01 Poltár

 

tel.: 00421 692 006 178
00421 47 4111 800
tel./fax: 00421 47 4111 801
mobil: 00421 903 492 643
e-mail: cpkpoltar@cpk.sk
web: www.cpkpoltar.sk
_______________________________

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300