Národný projekt Agentúry integrovanej starostlivosti

05.01.2022 09:28
Zástupcovia združenia obcí Mikroregión pri Slanej v uplynulých mesiacoch intenzívne pracovali na príprave Národného projektu Agentúry integrovanej starostlivosti, ktorá bude slúžiť na rozvoj sociálnej starostlivosti v našom regióne. Na projekte Agentúry integrovanej starostlivosti sme spolupracovali so zástupcami BBSK, Svetovej banky a Európskej komisie.
V decembri sa nám podarilo úspešne ukončiť prípravy projektu a momentálne môžeme s radosťou oznámiť, že pracujeme na príprave podkladov k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Agentúra integrovanej starostlivosti bude slúžiť na rozvoj poskytovania sociálnych služieb a podporu rozvoja zdravotných služieb v regióne.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300