Obnoviteľné zdroje v BBSK

22.11.2011 15:53

 

BBSK Vás pozýva na workshop

 

"Obnoviteľné zdroje energie, perspektívy a možnosti ich využívania v

podmienkach Banskobystrického kraja",

 

ktorý pod záštitou riaditeľa Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja pripravuje Oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Odboru Regionálneho rozvoja, Úradu BBSK.

 

Workshop je určený pre účastníkov zo štátnej správy (úrady životného prostredia, lesné úrady, pozemkové úrady,...), Štátnu ochranu prírody SR, správy národných parkov a chránených krajinných oblastí v Banskobystrickom kraji, predsedov regionálnych združení miest a obcí  a mikroregiónov Banskobystrického kraja, pedagógov stredných a vysokých škôl so zameraním na environmentálnu výchovu,  občianske združenia.

 

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti a nahlásenie počtu účastníkov do 28.11.2011 na dole uvedenú e-mailovú adresu alebo na č.t. 048/4325113, 048/4325124.

 

POZVÁNKA

 

Zdroj: BBSK
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300