Odborné podujatia - Pozvánky

21.10.2013 15:44

Informujeme Vás o pripravovaných odborných konferenciách a seminároch v najbližšom období:

 

CEPA: Konferencia

Udržateľný miestny rozvoj v novom programovom období

24. októbra 2013 o 9:00 - Bratislava, Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba, Botanická 25

POZVÁNKA

Registračný elektronický formulár

----------------------------------------------------------------------------------

 

CEPA: Regionálne fóra s názvom 

Miestny rozvoj a fond EÚ v období 2014 - 2020" s podtitulom " Plánovanie miestneho rozvoja a príklady udržateľných miestnych projektov na Slovensku a v Maďarsku

25. októbra 2013 o 10:45 - Košice, Hotel Centrum / Dom techniky ZSVTS, Južná Trieda 2A, 

28. októbra 2013 o 10:30 - Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 

POZVÁNKA

Registračný elektronický formulár

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti:  konferencia mimovládnych neziskových organizácií 2013 v duchu tradície stupavských konferencií

 

Tretí sektor: obavy a očakávania

29.- 30.októbra 2013 - Bratislava, Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba, Botanická 25

POZVÁNKA

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NSRV: semináre

 

Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – Tvorba a údržba verejných priestranstiev a ochrana životného prostredia

 

29. októbra 2013 o 8:30  - Uhrovec, Obecný úrad, SNP 86/7

6. novembra 2013 o 8:30 - Heľpa, Penzión Lucs, Partizánska cesta 321

7. novembra 2013 o 8:30 - Ždaňa, Kultúrny dom, Jarmočná 4

 

POZVÁNKA

PROGRAM UHROVEC

Prihláška UHROVEC

PROGRAM HEĽPA

Prihláška HEĽPA

PROGRAM ŽDAŇA

Prihláška Ždaňa

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300