Podávanie žiadostí na poskytnurie dotácií z BBSK na rok 2012

21.11.2011 21:15

 

Podávanie žiadostí na poskytnurie dotácií z BBSK na rok 2012  rámci VZN 15/2010 

 

Termín predkladania žiadostí: 30.november 2011

 

 

Usmernenie pre rok 2012

 

 

 

 

VZN BBSK č. 15/2010

 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.
Schválené Uznesením ZBBSK č. 104/2010 z 19. augusta 2010. Účinnosť nadobúda 15. septembra 2010. Bližšie informácie Vám poskytne na Odbore regionálneho rozvoja ÚBBSK Ján Mak (jan.mak@vucbb.sk).

  VZN BBSK č. 15/2010 307.27 KB

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300