Schémy štátnej pomoci pre OP KaHR

02.01.2013 12:30

 

Schémy štátnej pomoci pre operačný program Konkurencieshopnosť a hospodársky rast

 

 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 21. 12. 2012 na svojom webovom sídle Schému štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 6 a Schému štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 13SP – 1201

 

 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 21. decembra 2012 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 13SP – 1201.

Usmernenie môžete nájsť tu

 
Zdroj: www.nsrr.sk

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300