Výročná konferencia ROP v Banskobystrickom samosprávnom kraji 2011

21.11.2011 20:20

 

 

Banskobystrický samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program si Vás dovoľuje pozvať na Výročnú konferenciu Regionálneho operačného programu v BBSK 2011, ktorá sa bude konať dňa 7. 12. 2011 v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300