Výzva - Dedičstvo regiónov

20.08.2012 18:05

 

 

DEDIČSTVO REGIÓNOV 2012

 
Počuli ste od starých rodičov o tom, ako kedysi chodil kočovný cirkus alebo ako na jarmoku hralo  bábkové divadlo a tešili sa na neho celý rok? Pôsobíte v miestnom umeleckom súbore? Hrávali vo vašej obci ochotníci?
NEVÁHAJTE A ZNOVU OŽIVTE TRADÍCIE VÁŠHO REGIÓNU.
V grantovom programe Dedičstvo regiónov podporíme projekty, ktoré oživia kultúru vyzdvihnutím miestnych zvykov, remesiel, tradícií.
Nadácia SPP od svojho vzniku prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt. Veríme, 
že zachovanie nášho kultúrneho dedičstva je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie.
Okrem záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, ktoré podporujeme v rámci programu „Obnovme si svoj dom“, chceme pozornosť upriamiť aj na znovuobjavenie kultúrnych tradícií regiónov Slovenska.
Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov.
V programe podporíme rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v obciach spojené so zvykmi, históriou, tradíciami, zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie, alebo iné kultúrne aktivity propagujúce tradičné miestne špecifiká atraktívnou (inovatívnou)formou.
Nadácia SPP prerozdelí v programe 100 000 €, maximálna výška podpory jedného projektu je 2 000 €.
Projekty sa podávajú prostredníctvom online formuláru do 28.9.2012 do 12:00 hod. Prílohy sa predkladajú naskenované prostredníctvom formulára.
Konzultácie k projektom Vám poskytne koordinátorka programu Ivana Brezinská, telefonicky 0917 125 810 alebo emailom ivana@nadaciaspp.sk
Prečítajte si prosím priložené dokumenty na stiahnutie:
 
Zdroj: Centrum pre filantropiu
 
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300