Výzva: Podpora rozmanitosti v kultúre a umení

22.02.2014 08:15

Vyhlásenie výzvy CLT01 pre program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt:

Zameranie:  Národné kultúrne pamiatky SR - Obnovené, renovované a chránené kultúrne

dedičstvo

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt (CLT01)

·         Príloha č. 1 - Ciele, výstupy a indikátory cieľov a výstupov projektu

·         Príloha č. 2 - Zoznam priorizovaných pamiatok

·         Príloha č. 3 - Formulár žiadosti o projekt

·         Príloha č. 4 - Výberové kritériá

·         Príloha č. 5 - Príručka pre žiadateľa

·         Príloha č. 6 - Štatút výberovej komisie

·         Príloha č. 7 - Rokovací poriadok výberovej komisie

·         Príloha č. 8- Opis projektu v anglickom jazyku

·         Príloha č. 9 - Zoznam požadovaných príloh k žiadosti o projekt

Oznámenie o otvorení opatrenia A v rámci bilaterálneho fondu

·         ! Oznam o termíne uskutočnenia seminára pre budúce partnerstvá !

·         Príloha č. 1 - Žiadosť o príspevok z bilaterálneho fondu

·         Príloha č. 2 - Žiadosť o platbu z bilaterálneho fondu

FAQ k výzve CLT01

Uzávierka prijímania žiadostí:  15.4.2014 do 24,00 hod

Kompletné informácie nájdete TU

 

 

 

 

 

Vyhlásenie výzvy CLT02 pre program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt:

Zameranie:  Hrady, opevnenia a mestské paláce - Kultúrne dedičstvo sprístupnené verejnosti


 

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt (CLT02)

·         Príloha č. 1 - Ciele, výstupy a indikátory cieľov a výstupov projektu

·         Príloha č. 2 – Zoznam oprávnených národných kultúrnych pamiatok

·         Príloha č. 3 - Formulár žiadosti o projekt

·         Príloha č. 4 - Výberové kritériá

·         Príloha č. 5 - Príručka pre žiadateľa

·         Príloha č. 6 - Štatút výberovej komisie

·         Príloha č. 7 - Rokovací poriadok výberovej komisie

·         Príloha č. 8- Opis projektu v anglickom jazyku

·         Príloha č. 9 - Zoznam požadovaných príloh k žiadosti o projekt

Oznámenie o otvorení opatrenia A v rámci bilaterálneho fondu

·         ! Oznam o termíne uskutočnenia seminára pre budúce partnerstvá !

·         Príloha č. 1 - Žiadosť o príspevok z bilaterálneho fondu

·         Príloha č. 2 - Žiadosť o platbu z bilaterálneho fondu

FAQ k výzve CLT02

 

Kompletné informácie nájdete TU

Uzávierka prijímania žiadostí:  15.4.2014 do 24,00 hod

 

 

 

Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá k aktuálne vyhláseným výzvam CLT01 a CLT02

 

Úrad vlády SR ako Správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva financovaného z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR organizuje dňa 12.3.2014v ÚZ Hotel Bôrik:

 
o 10.00 hod.               INFORMAČNÝ DEŇ
o 13.00 hod.               SEMINÁR PRE BUDÚCE PARTNERSTVÁ
 
k aktuálne vyhláseným výzvam CLT01 a CLT02.

Prihlasovanie na informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá je možné len prostredníctvom webového formulára. 
Žiadosti o prihlásenie zasielané emailom / telefonicky nebudú zo strany správcu programu akceptované.
Maximálny počet osôb za jednu inštitúciu: 2 


Prihlásiť sa môžete <<<TU>>> 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300