Výzva ROP - Komunitné centrá

21.02.2012 13:39

 

Oznam o uverejnení výzvy pre opatrenie:

2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – podpora komunitných centier LSKxP - ROP

 

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 20.2.2012 boli v sekcii Výzvy ROP uverejnená nasledovná výzva:

 

ROP-2.1b-2012/01 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ROP – podpora komunitných centier

 

Oprávnení žiadatelia: obec, mestská časť – úspešní žiadatelia LSKxP v nadväznosti projekt z opatrenia 2.1. ROP schváleného v rámci LSKxP

 

Výška podpory:

Komunitné centrum s minimálnymi nárokmi na priestory:

-   Rekonštruované zariadenia: do 125 000 eur

-   Novovybudované zariadenia : do 170 000 eur

Komunitné centrum so strednými nárokmi na priestory:

-   Rekonštruované zariadenia: do 165 000 eur

-   Novovybudované zariadenia : do 225 000 eur

Komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory:

-   Rekonštruované zariadenia: do 205 000 eur

-   Novovybudované zariadenia : do 280 000 eur

 

Finančná spoluúčasť žiadateľa: min 5%

 

Termín vyhlásenia výzvy: 20.02.2012

Termín sprístupnenia internetovej rezervácie termínu: 19.03.2012 od 10.00 hod 

Termín ukončenia výzvy:  28.09.2012

 

Na stiahnutie:


Výzva ROP-2.1b-2012.doc

Vzor Žiadosť o NFP 2.1b ROP 2012_01.doc

Opis_projektu_2.1b_ROP_2012_01.xls

Štandardy komunitných centier.doc

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.zip

 

Zdroj: www.ropka.sk

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300