Novinky

04.05.2022 09:00

Začali sme činnosť Národného projektu Agentúry integrovanej starostlivosti

S radosťou Vám oznamujeme, že sme začali činnosť Národného projektu Agentúry integrovanej starostlivosti. Na príprave projektu Agentúry integrovanej starostlivosti spolupracovali zástupcovia združenia obcí Mikroregión pri Slanej so zástupcami BBSK, Svetovej banky a Európskej komisie. Agentúra...
05.01.2022 09:28

Národný projekt Agentúry integrovanej starostlivosti

Zástupcovia združenia obcí Mikroregión pri Slanej v uplynulých mesiacoch intenzívne pracovali na príprave Národného projektu Agentúry integrovanej starostlivosti, ktorá bude slúžiť na rozvoj sociálnej starostlivosti v našom regióne. Na projekte Agentúry...
04.10.2017 10:43

Vyhotovenie označenia autobusových zastávok v Mikroregióne pri Slanej II. etapa

Združenie obcí Mikroregión pri Slanej v roku 2016 získal dotáciu na vyhotovenia označenia autobusových zastávok na území Mikroregiónu. V prvom kole sa nepodarilo vyhotoviť potrebné množstvo označenia autobusových zastávok, preto sme sa rozhodli, že aj v roku 2017 podáme projekt ešte raz. Úrad BBSK...
18.04.2017 09:23

Grantová výzva : NÁUČNÉ CHODNÍKY

  Ako odpoveď na Váš záujem o aktivity s tematikou životného prostredia otvorila Nadácia Volkswagen Slovensko nový grantový program. Slovensko je síce malá krajina, ale z prírodného hľadiska veľmi rôznorodá a bohatá na prírodné zaujímavosti. Vybudovanie náučných...
13.03.2017 10:32

Tradičná chuť jari – Otváranie Bánoša 2017

Milí priatelia, farmári, domáci spracovatelia, kuchári a remeselníci tradičných regionálnych výrobkov a jedál!   Dovoľujeme si Vám zaslať prvú informáciu o našom už spoločnom podujatí k zahájeniu poľnohospodárskej sezóny 2017 – Tradičná chuť jari – otváranie Bánoša, realizovanú s...
14.12.2016 09:33

Vyhotovenie označenia autobusových zastávok v Mikroregióne pri Slanej

Združenie obcí Mikroregión pri Slanej v roku 2016 získal dotáciu na vyhotovenia označenia autobusových zastávok na území Mikroregiónu. Autobusové označenia obsahujú Logo združenia, officiálne označenie BBSK a samotné označenie obce kďe sú umiestnené. Tabuľe sú vyhotovené v rozmere 138cm x...
17.09.2015 12:42

Program obnovy dediny - VÝZVA

    Cieľom Programu obnovy dediny (POD) je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny...
29.05.2015 11:11

Výzva PPA na Prípravnú podporu CLLD

Poľnohospodárska platobná agentúra vyhlásila 28.5.2015 výzvu na Prípravnú podporu CLLD Opatrenie 19.1. PRV 2014-2020   https://www.apa.sk/index.php?navID=516   Časový harmonogram konania o ŽoNFP Podávanie a prijímanie ŽoNFP od...
29.05.2015 10:39

III. Výzva Fondu pre MVO

  Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – Demokracia a ľudské práva tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch prioritných oblastiach...
25.05.2015 11:25

PHSR - povinnosti miest a obcí

  Vážení predstavitelia miestnej samosprávy,   dovoľujeme si vás informovať, že zákon č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja nadobudol účinnosť 1. januára 2015. V zmysle § 12 písm. b) zákona vzniká obciam povinnosť...

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300