Novinky

05.05.2015 11:24

Vidiecke partnerstvo – nová energia v BB regióne

  V utorok 28.4.2015 sa konala v Starom hostinci vo Svätom Antone Členská schôdza Vidieckeho parlamentu banskobystrického kraja. Zúčastnilo sa jej 25 z 37 členov. Rozhodla o zmene stanov a názvu občianskeho združenia na Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja – v skratke ViP BB,...
01.10.2014 13:27

Vyhotovenie informačných brožúr

 
06.06.2014 09:32

VI. ročník súťaže vo varení

Dňa 21.6.2014 o 12:00 hod. sa uskutoční VI. ročník súťaže vo varení v Lenke. Srdečne vás všetkých pozývame. Bližšie informácie nájdete na pozvánke.  
11.04.2014 10:01

Dokončenie projektu "Spoločné plánovanie budúcnosti pri Slanej"

Uspešne sme ukončili projekt Spoločné plánovanie pri Slanej. Na záverečnej konferencií v Maďarsku sme podpísali Memorandum o spolupráci s maďarskou stranou, čo znamená že aj nadaľej budeme vzájomne spolupracovať pri rozvoji regiónu Gemer. Veríme že máme dobré podklady pre vypracovanie...
06.03.2014 07:21

AKTUALITY: Konferencie, semináre, školenia

  Aktuálne termíny:     10.3.2014 Domáce kompostovanie - prednáška           13.3.2014 Rekreácia a turizmus v krajine -...
26.02.2014 07:45

6.3.2014 Konferencia: Budúcnosť vidieka banskobystrického kraja

    Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj Vás pozýva na krajskú konferenciu k rozvoju vidieka v našom kraji, organizovanú v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom v rámci zahájenia...
22.02.2014 08:15

Výzva: Podpora rozmanitosti v kultúre a umení

Vyhlásenie výzvy CLT01 pre program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora...
03.12.2013 14:00

Vyzva ROP-2.1b Podpora komunitných centier

Výzva ROP Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie Prioritná os: 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej...
06.11.2013 05:16

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci programov pre mládež

  Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020   Programy PRE MLÁDEŽ nadväzujú priamo na Zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Programy PRE MLÁDEŽ  nadväzujú tiež na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež...
21.10.2013 15:44

Odborné podujatia - Pozvánky

Informujeme Vás o pripravovaných odborných konferenciách a seminároch v najbližšom období:   CEPA: Konferencia Udržateľný miestny rozvoj v novom programovom období 24. októbra 2013 o 9:00 - Bratislava, Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba, Botanická 25 POZVÁNKA Registračný...

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300