Novinky

15.04.2013 12:53

Výzva USVRK

    Výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a mimoriadne nepriaznivých situácií rómskych komunít   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňom 11. apríla 2013 vyhlasuje Výzvu číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti...
03.04.2013 15:34

Súťaž Dedina roka 2013

  Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 26.3.2013 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2013, čím oficiálne spolu s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR), Spolkom pre obnovu dediny (SPOD) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyhlásila...
02.04.2013 20:49

REGIONÁLNY FARMÁRSKY TRH

  REGIONÁLNY FARMÁRSKY TRH - “Otvárenie Bánoša”   Vidiecky parlament banskobystrického kraja v spolupráci so Strednou odbornou školu Pod Bánošom v B. Bystrica pozýva všetkých záujemcov, farmárov, predajcov a vystavovateľov na Regionálny farmársky trh, ktorý sa...
02.04.2013 17:18

Informačné dni k bezplatnému vzdelávaniu pre MNO

  Informačné dni o rozvojovom programe v rámci nadnárodného projektu Rozšírenie medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov.   V rámci informačných dní budú podané konkrétne informácie o možnosti bezplatného vzdelávania pre členov, spolupracovníkov a dobrovoľných...
22.03.2013 12:47

Pozvánky na odborné podujatia

  26.marca 2013 Informačný deň:   Aktuálne otázky starostlivosti o krajinu v kontexte s Európskym dohovorom o krajine   Miesto konania: Zvolen V prípade záujmu potvrďte prosím Vašu účasť na tel.č.: 00421 48 4374 171, príp. e-mailom na...
12.03.2013 17:29

Výzva pre obce PRV Opatrenie 3.4.1

  Oznámenie č. 72 zo dňa 08.03.2013 (Výzva č. 2013/PRV/27)   Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1622/2013, zo dňa 26.02.2013, zverejnila v časti : PPA /...
18.02.2013 20:27

Prehľad grantových výziev

      Aktuálny prehľad grantových výziev      V spolupráci s Krajskou rozvojovou agentúrou v Banskej Bystrici sme pre Vás pripravili ďalší prehľad   Aktuálnych výziev k 18.02.2013     Pokiaľ máte informácie o ďalších výzvach, ktoré...
11.02.2013 08:03

Predaj z dvora

  Seminár: Predaj z dvora     NSRV SR si Vás dovoľuje pozvať na Informačné semináre„Predaj z dvora“, ktoré sa uskutočnia v jednotlivých krajoch SR. Jeho cieľom je poskytnúť účastníkom informácie o možnostiach „predaja z dvora“ ako aj o podmienkach jeho realizácie.   7....
06.02.2013 17:33

Dotácie na územné plány do konca februára 2013

      Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR naďalej pokračuje s podporou obstarávania územných plánov obce poskytovaním dotácií podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. Dotáciu je možné poskytnúť...
06.02.2013 17:26

Program OPORA 2013

    Program OPORA 2012/2013 2.kolo IPRO   Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne...

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300