Novinky

11.09.2012 05:52

Aktualizácia 12 Usmernenia RO ZaSI N3/2007

    Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal aktualizované Usmernenia RO N3/2007 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013, č. 12, ktorénadobudlo účinnosť dňom 01.09.2012.   Zmeny v aktualizácii č. 12 oproti pôvodnej verzii usmernenia...
01.09.2012 06:04

Tu sa nám páči, tu chceme žiť

      Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 8.ročník Popis programu Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou...
01.09.2012 06:00

VII. Fórum vidieka

      Siedmy krát  sa stretneme na zasadnutí Fóra Vidieckeho parlamentu, aby sme spoločne sformulovali našu politiku rozvoja slovenského vidieka na najbližšie dva roky.   Tohtoročné fórum zasadne 22. – 23. septembra 2012 v Mošovciach  okres...
20.08.2012 18:17

Program OPORA - Výzva

    Program OPORA 2012/2013   Grantová výzva pre mimovládne organizácie   Nadácia SPP sa prostredníctvom svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových,...
20.08.2012 18:05

Výzva - Dedičstvo regiónov

    DEDIČSTVO REGIÓNOV 2012   Počuli ste od starých rodičov o tom, ako kedysi chodil kočovný cirkus alebo ako na jarmoku hralo  bábkové divadlo a tešili sa na neho celý rok? Pôsobíte v miestnom umeleckom súbore? Hrávali vo vašej obci...
02.08.2012 14:02

Regionálny farmársky trh

  Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Banskej Bystrici v spolupráci s Mestom B. Bystrica a Parkom kultúry a oddychu B. Bystrica organizuje v rámci 355. Radvanského jarmoku po prvý krát aj   regionálny farmársky...
02.08.2012 14:01

Výzva na predkladanie žiadostí

    Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie tvorby projektovej dokumentácie a strategických dokumentov miest a obcí   Organizácie People in Need – Slovenská republika, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Kultúrne Združenie Rómov Slovenska vyhlasujú...
26.07.2012 08:57

Príručka pre prijímateľa SIA (Konsolidované znenie)

      Sociálna implementačná agentúra vydáva Príručku pre prijímateľa ako konsolidované znenie s cieľom oboznámiť prijímateľov s podmienkami úspešnej implementácie schválených dopytovo-orientovaných projektov predložených v rámci...
24.07.2012 12:26

Konkurz na školiteľov pre vzdelávanie mladých vedúcich

  KONKURZ NA ŠKOLITEĽOV/-KY PRE VZDELÁVANIE MLADÝCH VEDÚCICH   IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vypisuje konkurz na vzdelávanie mladých vedúcich vo všetkých krajoch Slovenska v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Na kvalitnú realizáciu týchto...
19.07.2012 06:34

EK zverejnila výzvy v 7. rámcovom programe za 8,1 mld. EUR

    Európska komisia dnes zverejnila posledné výzvy v 7. rámcovom programe. Celkovo bolo zverejnených 52 výziev v celovom objeme 8,1 mld. EUR. Ide o najväčšie výzvy v histórií rámcových programov. Do výziev sa môžu zapojiť výkumné organizácie a výskumnci z členských...

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300