Novinky

14.02.2012 15:56

Malé výzvy

  NADÁCIA ORANGE   Cena Nadácie Orange 2011 – prestížne ocenenie určené pre mimovládne organizácie udelí Nadácia Orange už tretí krát. Nominácie prijímame od 13.2. do 13.3.2012. Program Prekročme spolu bariéry podporuje sociálnu integráciu znevýhodnených skupín. V aktuálnom,...
13.02.2012 15:58

Výzva Veľvyslanectva USA

      Veľvyslanectvo USA vyhlasuje  výzvu  Granty pre neziskové organizácie na rok 2012.   Grantový program podporuje projekty a aktivity zamerané na nasledujúce oblasti: ·         Konštruktívna globálna...
13.02.2012 15:54

Výsledky výzvy Náš vidiek

    Projekty, ktoré dostanú podporu z programu Náš vidiek prostredníctvom rezervy predsedníčky vlády SR   Na základe výzvy k programu „Náš vidiek“ dostal Úrad vlády SR do uzávierky takmer 900 elektronických žiadostí v celkovom objeme 8,744 mil. € - je to viac ako 7-násobok...
02.02.2012 10:37

Výzvy PRV

    Výzva č. 2012/PRV/20   Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1. Výzvu na predkladanie...
27.01.2012 13:18

3. ročník programu Think big

      Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2. Podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a voľnočasových aktivít. Program sa na Slovensku realizuje v spolupráci s Nadáciou EKOPOLIS a...
26.01.2012 15:16

Školenie PRV pre obce v BB kraji

    Školenie určené pre obce mimo pólov rastu a mimo oblastí kde je založená MAS. Je vhodné aj pre obce alebo VSP, ktoré sa snažia o založenie MAS a doteraz sa im to nepodarilo. Témy sú relatívne nezávislé na sebe ale navzájom súvisia, takže na...
26.01.2012 13:16

Aktuality ESF

  Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP pre DOP.   Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal  aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí...
25.01.2012 13:15

V ý z v a na predkladanie žiadostí o úhradu DPH obciam

    Pôdôhospodárska platobná agentúra vyzýva oprávnené obce k predkladaniu žiadosti o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2012 v termíne od 25.01.2012 do 22.02.2012.  na opatrenia:  - 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo  - 3.4.2 Obnova...
24.01.2012 13:14

Informačné semináre k výzve KaHR-31SP-1101

      Štrukturálne fondy - Informačné semináre k výzve KaHR-31SP-1101   Bratislava, 24. januára 2012. Slovenská agentúra pre cestovný ruch organizuje informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31SP-1101...
23.01.2012 13:13

SlovakAid

  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2012   Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len “SAMRS”) v súlade so schváleným Národným programom oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej...

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300