Abovce - Abafalva

 

 

 

„Spolu dokážeme viac!“

„Együtt többre vagyunk képesek!” 

 

Základné údaje:

 

Kód obce:  557757
IČO:  00592099
DIČ:  2021132707
Počet obyvateľov:  620
Rozloha:  820 ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1 268

Štatutárny zástupca
Irena Hanobiková,  starostka

Kontaktné informácie
Adresa
Obecný úrad Abovce
Abovce  99, 980 44 Lenartovce
Telefón:   047 5594 181
Mobil:       0904 164 832
Fax:         047 5594 181
E-mail:    obec.abovce@centrum.sk    
Web:       https://www.gemernet.sk/abovce

Úradné hodiny
Pondelok:     7:30-15:30
Utorok:         7:30-15:30
Streda:         7:30-18:00
Štvrtok:        7:30-15:30
Piatok:          7:30-12:00

História:

Obec je písomne prvý krát spomínaná pod názvom  Abafalwa v roku 1339 ako vlastníctvo Abovcov, ale je staršieho pôvodu. Neskôr v r.1382 sa obec nazývala alia Hanua, r.1920 Abovce; maďarsky Abafalu.  V roku 1379 Abovce patrili do Borsodskej župy ako vlastníctvo  rodiny  Abaffyovcov, avšak  už  v r. 1465 sa  obec spomína  ako súčasť Gemera.  Po r. 1566 bola obec poplatná Turkom. Neskôr patrila viacerým zemianským rodom, najprv  rodu Várkonyi,  neskôr  Kevicky  a po roku 1948 rodine Molnárovcov.  Za morových epidémií v 1. polovici. 18 storočia spustla, takže  musela byť znovu dosídlená.

V rokoch 1938 až 1945 bola pripojená k Maďarsku. Pôsobila tu ilegálna skupina. Po oslobodení bola časť maďarských obyvateľov vysídlená do Maďarska   a   do   obce   sa   prisťahovali   slovenské  rodiny z Rumunska a hornatých častí stredného Slovenska.

 

Az   első     írásos   emlék 1339 – ben   Abafalwa   ként  említi községünket, mint Abák tulajdonát.  A község neve 1383-ban Hanua, 1920-ban Abovce-Abafalu.  Községünk 1379-ben az Abaffiak tulajdonában volt, és   Borsodi megyéhez   tartozott,  de már 1465 –ben  Gömör   részeként említik. 1566 után  a község a Törökök fennhatósága  alatt volt.  A későbbiekben  a község a Várkonyi,  Kevicky, és  a Molnár uraságok alá tartozott.  A 18-ik század elején  a pestis járvány miatt lakosaink száma jelentősen megfogyott és új lakosokat  kellett  idetelepíteni. 

Az 1938  és 1945-ös  évek közt a község újra Magyarországhoz lett csatolva.  Az  1945 -ös  felszabadítás  után  a  helyi  magyar  lakosság  egy  része ki lett telepítve és helyükre, Romániából illetve közép Szlovákia északi tájairól, Szlovák családok lettek telepítve.

 

Súčasnosť:

Abovce ležia v údolí Slanej, 2 km od štátnej hranice s Maďarskom. V blízkosti sa nachádzajú dva hraničné prechody do Maďarskej republiky. Katastrom obce prechádza cesta I/67  Kráľ (hranica) – Tornaľa  križovatka I/50 a cesta II/571 Abovce – Rimavská Seč – Rimavská Sobota. 

Obec dlhodobo trpí vysokou nezamestnanosťou pohybujúcou sa nad 50%. V obci je zavedený plyn, vlastný vodovod. V katastri sa nachádza štrkovcové jazero.

Obec je známa upravenosťou a čistotou verejných priestorov a bohatým spoločenským životom. Každý  rok  sa  organizujú viaceré akcie, medzi  najvýznamnejšie  patria napríklad  Fašiangové slávnosti, Detský majáles,  alebo  Deň obce. Prostredie obce je vhodné na rozvoj vidieckej turistiky, pešej a cyklistickej turistiky, a najmä pre lov rýb v rieke Slaná. Atraktívnymi pre návštevníkov sú aj svetovo unikátne prírodné jódové kúpele Číž v tesnej blízkosti obce.

Neziskové organizácie v obci:

 • OZ Podvŕšie
 • Spolok Rómov
 • Csemadok
 • Telovýchovná jednota
 • Klub mládeže
 • Dobrovoľný hasičský zbor

 

Zaujímavosti:

 • klasicistický kaštieľ Abaffyovcov z barokovými prvkami, postavený v roku 1810, po rekonštrukcii
 • kúria rodiny Fodorovcov, dnešný obecný úrad., po rekonštrukcii,
 • uprostred dediny na kopci stojí neogotický katolícky kostol z roku 1907, pôvodný kostol sa spomína v roku 1745, postavený však bol už v neskorom stredoveku.
 • drevená brána vyrezávaná na miestnom cintoríne,
 • park v centrálne časti obce
 • sídlisko z doby bronzovej

Pozri aj Pamiatky Abovce

 

Vybavenosť obce:

 • obecný úrad
 • kultúrny dom
 • dom smútku
 • požiarna zbrojnica DHZ
 • základná škola 1-4 s vyučovacím jazykom maďarským a materská školu
 • reštaurácia Tip-Top Csárda
 • espreso
 • reštaurácia, pohostinstvo Baroš
 • predajňa zmiešaného tovaru
 • predajňa potravín
 • káblová televízia
 • detské ihrisko Trpaslík
 • viacúčelové moderné ihrisko
 • futbalové ihrisko

 

FOTOGALÉRIA ABOVCE

 

FOTOGALÉRIA OBCE

 

PROPAGAČNÝ  MATERIÁL