Chanava - Hanva

 

 

 

 

Základné údaje:

Kód obce:  514951
IČO:  00318825
DIČ:  2021168732
Počet obyvateľov:  721
Rozloha:  1893 ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1266

Štatutárny zástupca
Ludevít Czókoly,  starosta

Kontaktné informácie
Adresa
Obecný úrad Chanava
M.Tompu 139, 980 44 Lenártovce
Telefón:   047 5594 216
Mobil:       0908 930 709
Fax:         047 5594 216
E-mail:    ocu.chanava@centrum.sk  
Web:       www.gemernet.sk/chanava

Úradné hodiny
Pondelok:     7:30-16:00
Utorok:         7:30-16:00
Streda:          7:30-16:00
Štvrtok:        7:30-16:00
Piatok:          7:30-16:00

 

História:

Obec sa spomína od r. 1266 pod názvom Honua, neskôr sa premenovala na Hanua (1295), Hamwa (1786), Hanava (1920), Chanava (1927) – maďarsky Hanva. Vyvinula sa na staršom osídlení okolo kláštora, ktorý stál na mieste dnešnej kúrie Darvašovcov (Kultúrny dom) a zanikol v 16. storočí. Chanava patrila rodu Hanva (Chanvayovcov), ktorý má korene práve v Cahanave. Od polovice 16. Storočia patrila Hanvayovcom, Darvašovcom a iným. Hanvaiovci sú jedným z najstarších rodov Gemera, ich majetkom boli aj obidva kaštiele. K obci patril Ipolnok, Parina údolie, Dolná, a Číž pustatina, Hegyfő a Krizsan pustatina. Na hranici Krizsana stála obce Chanava, ktorá po tatárskom plene zahynula a až potom vznikla na dnešnom mieste.. Roku 1773 mala 31 urbárnikov a 12 želiarov. V roku 1828 tu bolo 117 domov a 1352 obyvateľov, ktorí sa zaoberali roľníctvom. Miestni obyvatelia však neboli iba roľníci, ale zaoberali sa aj vínohradníctvom a práve preto sa vinič stál symbolom obce V rokoch 1852 až 1868 tu pôsobil významný dejateľ, farár a básnik Tompa Mihály, ktorý je pochovaný vedľa kalvínskeho kostola. Na budove pôvodnej fary je umiestnená pamätná tabuľa ako pripomienka na jeho pôsobenie v obci.

Ráz obce sa nezmenil ani po r. 1918. V rokoch 1938-44 bola pripojená k Maďarsku. Väčšina obyvateľov pracovala v JRD založenom v r. 1949. Celoobecným sa stalo v r. 1957. Po oslobodení v obci nastala veľká bytová výstavba

 

Súčasnosť:

Chanava leží v nadmorskej výške 154-272 m n.m. (stred obce 168 m n.m. Rozprestiera sa v juhovýchodnej časti Rimavskej kotliny, na nive a terase rieky Slaná. Obec si dodnes zachovala poľnohospodársky ráz .V obci pôsobia viaceré firmy, SHR ,ktorí sa zaoberajú s poľnohospodárskou a živočíšnou výrobou a SZČO.

V obci sa nachádza Diakonické centrum reformovanej cirkvi, ktoré poskytuje služby domova dôchodcov.  Pôsobia tu drevorezbár Aladár Igo (ocenený za svoju prácu aj rádom prezidenta Maďarskej republiky) a kováč Ing. Oto László, ktorých diela si môžu záujemcovia prezrieť priamo v obci. 

Už dlhé roky tu existuje mužský spevácky zbor a od minulého roka si svoj zbor založili aj ženy. Funguje tu aj dobrovoľný hasičský zbor a futbalové mužstvo. V obci je aktívny  aj Klub priateľov Mihálya Tompu

 

Zaujímavosti:

 • kalvínsky klasicistický kostol  postavený v rokoch 1823-1830 s naklonenou vežou
 • hrob s náhrobníkom básnika a kňaza Mihálya Tompu (1817-1868)
 • bronzový pomník  Mihálya Tompu z roku 1940
 • fara s pamätnou tabuľou, postavená v 50. rokoch 19. storočia – pôsobisko Mihálya Tompu
 • klasicistická kúria Hanvayovcov s maštaľou, komorou a stodolou z 2.polovice 19.storočia, s pamätnou tabuľou Zoltána Hanvaya (1840-1922), spisovateľ, poľovný hospodár , politik - dnes Diakonické centrum
 • klasicistická kúria Darvašovcov dnes Kultúrny dom
 • drevorezby Aladára Iga  (video)- pomník Mihálya Tompu, plot rodinného domu umelca, park pri Diakonickom centre
 • park so sádrovými plastikami Aladára Iga pripomínajúcimi tradičné spôsoby hospodárenia v obci a hrobom s náhrobníkom Zoltána Hanvaya
 • kovová plastika Oto Lászlóa na nádvorí Diakonického centra
 • zachovalá tradičná gemerská architektúra, malých zemianskych rodín
 • pamätník padlým v I.svetovej vojne na miestnom cintoríne
 • na miestnom cintoríne sa nachádza niekoľko unikátnych hrobiek a náhrobníkov zemianskych rodov

Pozri aj: Pamiatky obce

 

Vybavenosť obce:

 • obecný úrad
 • kultúrny dom
 • dom dôchodcov – Diakonické cntrum
 • základná škola 1.- 4. s vyučovacím jazykom maďarským
 • materská škola
 • pohostinstvo
 • predajňa potravín
 • opravovňa elektrických spotrebičov ELMOL
 • futbalové ihrisko
 • požiarna zbrojnica DHZ
 • kostol
 • dom smútku
 • zastávka autobusu

 

FOTOGALÉRIA CHANAVA

 

FOTOGALÉRIA OBCE