Kráľ - Sajószentkirály

 

 

 

 

Základné údaje:

Kód obce:  515078
IČO:  00318876
DIČ:  2021168754
Počet obyvateľov:  965
Rozloha:  1108 ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1282

Štatutárny zástupca
František Béres,  starosta

Kontaktné informácie
Adresa
Obecný úrad Kráľ
Kráľ 491, 980 45 Štrkovec
Telefón:   047 5812 295
Mobil:     
Fax:         047 5812 295
E-mail:    ocu.kral@zoznam.sk  
Web:       www.obec-kral.sk

                 

Úradné hodiny
Pondelok:     7:30-15:30
Utorok:         7:30-15:30
Streda:          7:30-15:30
Štvrtok:                 -
Piatok:          7:30-15:30

 

História:

Obec sa spomína od roku 1282. Názov obce je doložený z roku 1828 ako Sanctus Rex, z roku 1300 ako Zenthkyral, z roku 1337 ako Scenthkyral, z roku 1920 ako Svätý Kráľ, z roku 1964 ako Kráľ, maďarsky Szentkirály, Sajószentkirály. Obec patrila od svojho založenia Szentkirályiovcom, koncom 16. storočia Rákócziovcom, po konfiškácii rozličným zemianskym rodinám. Obec spustla za tureckých vojen, v roku 1680 bola vyľudnená, potom v 18.storočí znovu osídlená.

Začiatkom 19. storočia tu žilo 279 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 295 obyvateľov v 43 domoch. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Po oslobodení nastal rozvoj poľnohospodárskej výroby.

Lócz - vznikol na území Gemerského kráľovského panstva. Doložený je v roku 1232. V 13. storočí sa vyvinul na zemiansku obec, ktorá sa v 15. storočí rozčlenila na Horný a Dolný Lóc, ale koncom 15. storočia sa premenila na samotu. V roku 1828 mala 2 domy a 13 obyvateľov.

V minulosti mal Kráľ  svoje časti s názvami Abovce a Riečka, ktoré sú už po novom administratívnom členení samostatnými obcami.

 

Súčasnosť:

 

Leží v juhovýchodnej časti Rimavskej kotliny v doline ľavostranného prítoku Slanej. Obcou prechádza cesta I/67  Kráľ (hranica) – Tornaľa  križovatka I/50.. Nadmorská výška v strede obce je 169 m n. m. v chotári 157-325 m n. m. 

Dominantou obce je jeden z najkrajších a najzachovalejších kaštieľov južného Gemera, podľa tradície postavený na stredovekom hrade kráľa Ladislava.

Zvláštnosťou obce je, že sa v nej nachádzajú tri kostoly.

V obci je trvalo vysoká nezamestnanosť na úrovni 40%

V lokalite Lócz je vybudovaná moderná farma Carpathia equus zameraná na chov jazdeckých koní.

V obci pôsobí Klub dôchodcov, telovýchovná jednota, ako aj poľovnícke združenie,  ktoré pravidelne hostí aj zahraničných poľovníkov. Možnosti poľovačky na diviačiu a raticovú zver.

Spoločenský život v obci aktívne spestrujú aj ďalšie skupiny občanov:

 • mažoretky
 • foklórna skupina „Šajava“
 • ženský spevácky zbor
 • rómska folklórna skupina
 • futbalisti – Old Boys
 • OZ Kráľovské ozveny
 • Rómske OZ
 • OZ za rómsku integráciu
 • Csemadok
 • Matica Slovenská

 

 

Zaujímavosti:

 • barokovo-klasicistický kaštieľ, postavený rodinov Jankov v rokoch 1743-1744, pravé krídlo tvorí rímskokatolíckym kostolom Sv. Ladislava postavený 1752, súčasťou areálu je zámocký renesančný park.
 • na prízemí kaštieľa je zriadená reštaurácia v poľovníckom štýle
 • kostol reformačný z roku 1829
 • evanjelický kostol postavený 1972
 • socha Svätého Ladislava na nádvorí kaštieľ postavení 2001
 • farma Carpathia equus

Pozri aj: Pamiatky obce

 

Vybavenosť obce:

 • obecný úrad
 • matrika
 • farský úrad
 • kultúrny dom
 • verejná knižnica
 • základná škola 1.- 4. s vyučovacím jazykom maďarským
 • základná škola 1.- 4.
 • materská škola
 • 2 pohostinstvá
 • Reštaurácia Pod lipou
 • 4 predajne s rozličným tovarom
 • stolárstvo
 • plynár, kúrenár, vodoinštalatér
 • futbalové ihrisko
 • viacúčelové ihrisko
 • požiarna zbrojnica DHZ
 • 3 kostoly
 • dom smútku
 • zastávka autobusu

 

FOTOGALÉRIA  KRÁĽ

 

FOTOGALÉRIA OBCE