Štrkovec - Kövecses

 

 

 

 

 

Základné údaje:

Kód obce:   515655
IČO:  00319139
DIČ:  2021132597

Počet obyvateľov:  372

Rozloha:  435 ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1323

Štatutárny zástupca
Mgr. Norbert Keszi,  starosta

Kontaktné informácie
Adresa
Obecný úrad Štrkovec
Štrkovec  10, 980 45 Štrkovec
Telefón:   047 5812 197

     
Mobil:      0905 815 300
Fax:          
E-mail:    obecstrkovec@gmail.com      
Web:       www.strkovec-obec.sk

Úradné hodiny
Pondelok:       8:00 – 15:30
Utorok:           8:00 – 12:00
Streda:           8:00 – 15:30
Štvrtok:          8:00 – 12:00
Piatok:            8:00 – 12:00

 

História:

Obec sa spomína od roku 1323, ale bola vybudovaná na staroslovenskom osídlení. Názov obce je odvodený od slova štrk, ktorý tvorí geologické podlažie jej katastra a je doložený z roku 1323 ako Kwesd, z roku 1351 ako Kueches, z roku 1427 ako Koweches, z roku 1920 ako Štrkovec, maďarsky Kövecses. Obec patrila Dancsovcom, ktorí tu mali v roku 1427 10 port. Turecké vojny v 16. storočí zapríčinili úbytok obyvateľstva, v roku 1551 tu žilo len 6 sedliackych rodín  a v roku 1773 7 rodín sedliakov a 6 želiarov. V roku 1828 mala obec už 38 domov a 263 obyvateľov, ktorých hlavnou obživou bolo poľnohospodárstvo.

 

Súčasnosť:

Leží v juhovýchodnej časti Rimavskej kotliny na nive a terase Slanej, pri sútoku s potokom Lokierti. Nadmorská výška v strede obce je 174 m n. m., v chotári 161-243 m n. m. Kataster  obce  zahrňuje  zväčša  rovina  s poľnohospodárskou pôdou bez lesov. V spoločenskom živote obce sú aktívne najmä materská a základná škola. Každoročne sa v obci organizujú Dni obce a medzinárodná súťaž o Najsilnejšiu obec v karpatskej kotline. Zo  spoločenských  organizácií  funguje  Dobrovoľný  hasičský  zbor,  mužský spevokol, folklórna skupina detí a Združenie žien Slnečnica.

 

Zaujímavosti:

 • reformovaný kostol postavený v r. 1825, počas povodne v roku 1879 sa musel prestavať a od roku 1885 stojí v dnešnej podobe
 • kúria veľkostatkára Jansena z polovice 19. storočia
 • rybník na ploche 8,5 ha

 

Vybavenosť obce:

 • obecný úrad
 • pošta a poštová banka
 • kultúrny dom
 • verejná knižnica s čitárňou
 • klub mládeže
 • požiarna zbrojnica
 • materská škola
 • základná škola 1.- 4. s vyučovacím jazykom maďarským
 • predajňa so zmiešaným tovarom
 • predajňa kvetov
 • fotoslužba
 • pohostinstvo
 • oprava motorových vozidiel – autoservis
 • pohrebná služba
 • parková oddychová zóna s pódiom
 • detské dopravné ihrisko
 • detské ihrisko
 • futbalové ihrisko
 • zastávka autobusu
 • železničná zastávka

 

FOTOGALÉRIA ŠTRKOVEC

 

FOTOGALÉRIA OBCE