Včelince - Méhi

 

 

 

 

 

Základné údaje:

Kód obce:   515710
IČO:  00319171
DIČ:  2021132608

Počet obyvateľov:  767

Rozloha:  1312 ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1332

Štatutárny zástupca
Tibor Kosztúr,  starosta

Kontaktné informácie
Adresa
Obecný úrad Včelince
Včelince 134, 980 50 Včelince
Telefón:    047 5522 519
Mobil:     
Fax:          047 5524 535
E-mail:     obec.vcelince@zoznam.sk        
Web:        www.vcelince.ocu.sk

                www.gemernet.sk/vcelince

Úradné hodiny
Pondelok:      8:00 – 15:30
Utorok:          8:00 – 15:30
Streda:          8:00 – 15:30
Štvrtok:         8:00 – 15:30
Piatok:           8:00 – 15:30

 

História:

Na území dnešnej obce Včelince bolo sídlisko zo staršej doby bronzovej, hromadný nález bronzov zo staršej doby bronzovej, mohylový násyp z mladšej doby hallštattskej. Obec sa vyvinula na ešte staršom osídlení z obdobia staršej doby kamennej.

Spomína sa od roku 1332 ako Mehy, doložená je z roku 1383 ako Mehy, z roku 1948 ako Včelínce, maďarský Méhi, Mehy. Obec patrila hradu Gemer, koncom 12. storočia Zacharovcom, od 14. storočia Méhyovcom a iným rodinám. V roku 1427 mala obec 25 port. V roku 1828 mala 87 domov a 562 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo ani po roku 1918. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Väčšina obyvateľov pracuje v poľnohospodárstve, známe je tunajšie zeleninárstvo a kvetinárstvo.

Alkér - po vymretí vlastníkov sa vyľudnil. V roku 1395 sa osada stala vlastníctvom Méhyovcov, zanikla v tureckých vojnách.

Kerepec – obec sa spomína od roku 1232. Patrila Kerepeczyovcom a spríbuzneným rodinám. V druhej polovici 17. storočia sa stala osadou. V roku 1828 mala 6 domov a 38 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Láslová – vznikla koncom 13. storočia. Spomína sa od roku 1338. Vyvinula sa na zemiansku osadu. Zanikla v polovici 16. storočia.

 

Súčasnosť:

Obec Včelínce leží vo východnej časti Rimavskej kotliny na nive Slanej. Nadmorská výška v strede obce je 169 m n. m., v chotári 162-285 m n. m. Od Tornale je vzdialená 5 km. Súčasťou obce je aj osada Kerepec.

Archeologický výskum vo Včelinciach a cenné praveké pamiatky sa stali jednou zo zastávok exkurzie účastníkov svetového archeologického kongresu v roku 1991. Emblémom tohto kongresu sa stal unikátny bronzový závesok z depotu objaveného v roku 1907, ktorý imituje motív, aký bol použitý na pečatidle z náleziska Mochlos na Kréte.

Obec je plynofikovaná. Aj v súčasnosti sa v obci udržujú tradície zeleninárstva a kvetinárstva. V obci pôsobí Strelecký klub Bagira, Dobrovoľný hasičský zbor

 

Zaujímavosti:

 • klasicistický rímskokatolícky kostol Sv. Štefana - kráľa postavený v roku 1773, s barokovým interiérom, jeho veža bola postavená na konci 19. storočia
 • kaplnka z roku 1848
 • lokalita románskeho kostola Sv.Heleny z 13. storočia, ktorý spustol v 17. storočí 
 • obzvlášť pozoruhodné a európsky významné sú z katastra Včeliniec pamiatky z neskorej doby kamennej - eneolitu (2800-2200 pred n.l.); spomedzi ôsmich žiarových hrobov sa v hrobe čislo jedna našlo päť antropomorfných  urien , v ktorých bol uložený popol zosnulých. Podobné urny sa našli v Turecku (Trója). Urny boli uložené pod mohylovými násypmi, ktoré predstavujú jedny z najstarších mohýl v strednej Európe.
 • rybník

 

Vybavenosť obce:

 • obecný úrad
 • matrika
 • kultúrny dom
 • pošta a poštová banka
 • telocvičňa
 • materská škola
 • základná škola
 • ordinácia lekára
 • stredisko osobnej hygieny a práčovňa 
 • finančné služby
 • predajňa so zmiešaným tovarom
 • predajňa potravín
 • pohostinstvo
 • zámočníctvo
 • strelnica
 • požiarna zbrojnica
 • futbalové ihrisko
 • káblová televízia
 • zastávka autobusu
 • železničná zastávka

 

FOTOGALÉRIA VČELINCE

 

FOTOGALÉRIA OBCE