Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluva o poskytovaní služieb - multifunkčné zariadenie pre AIS (01.07.2022).pdf (310535)

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - telekomunikačné služby_Orange (16.05.2022).pdf (20088337)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblastiach bezpečnosti a ochrany pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany údajov, GDPR (02.05.2022).pdf (178717)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb_Telekom (02.05.2022).pdf (2709301)

Zmluva o nájme nebytových priestorov (01.05.2022).pdf (1414267)

Zmluva o dielo - technicko-materiálne vybavenie AIS_nábytok (18.04.2022).pdf (843193)

Zmluva o dielo - technicko-materiálne vybavenie pre AIS_IKT (14.04.2022).pdf (1140037)

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BVI4.pdf (3832260)

Zmluva o grantovom účte.pdf (4,2 MB) (22.4.2022)

Zmluva na zhotovenie projektovej žiadosti.pdf (858337) (4.1.2022)

Zmluva o bežnom účte PRIMA BANKA _ MR pri Slanej (16.7.2021)

Zmluva_BBSK_MRPRISLANEJ_2017.pdf (2,1 MB) (BBSK)

BBSK zmluva o dotácie rok2016.pdf (1,8 MB) (BBSK)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015 (BBSK)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2014 (BBSK)

Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2012 (Gabera)

Broadband infrastructure in region of Slaná - Sajó (Optika- HUSK/1001/2.5.1/0030)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 375/2011/ODDTRFR

Mandátna zmluva.pdf (629,2 kB) (Hlaváčová)

Zmluva o dielo č. 1/2011 (Ing. Ladislav Starega)

Kúpná zmluva (Tomáš Gál)

Mandátna zmluva (Martin Magic)

Zmluva o pripojení (internet)

Zmluva o dodávke účtovnickych služieb (ASTA)

Zmluva o dielo č. 1/2013 s rozpočtom (DUMYS)

Zmluva o poskytovaní služieb(Tomáš Gál)(HUSK/1101/1.5.1/0218)

Memorandum o partnerstve (HUSK/1101/1.5.1/0218)

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300