Kostol Včelince

Kostol Včelince

 

Ozdobou obce je klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Štefana kráľa, z roku 1773. Jeho veža pochádza z 19. storočia a kaplnka z roku 1848. Ja evidovaný v zozname NKP pod č. 1033

 

V roku 2002 bol kompletne zrekonštruovaný barokový interiér.

 

 

Z archeologického hľadiska je obec známa nálezom pravekého pohrebiska. Božský trias, nájdený pri archeologickom výskume, prestavuje vrcholné dielo eneolitického umenia v Karpatskej kotline. Exponáty sú vystavené v Gemereskom múzeu v Rimavskej Sobote.

 

V okrajovej časti obce sa dodnes črtá násyp jednej z najväčších slovenských mohýl. V roku 1908 sa tu uskutočnil vtedy jeden z najväčších archeologických výskumov na Slovensku. Mohyla mala priemer 70m a výšku 7 m. Revíznym výskumom v rokoch 1991 - 1992 sa zistili jej konštrukčné prvky a potvrdilo sa datovanie do staršej doby železnej  (700 - 400 pred n.l)/. 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300