Pamiatky mesta Tornaľa

Pamiatky mesta Tornaľa

Mesto Tornaľa vzhľadom an svoju históriu má viacero historických pamiatok, ktoré stoja za pozornosť. V zozname NKP je zapísaných iba 6 objektov:

Novobarokový kaštieľ s parkom z druhej polovice 19. storočia  nachádzajúci sa v čast Starňa. Zapísaný v zozname NKP pod  číslom 10833/1-2

 

 

Klasicistický kaštieľ rodu Tornalyiovcov s parkom Zoltánka s vápencovou skalou a tristoročnými platanmi z 1.polovice 19. storočia. Zapísaný v zozname NKP pod  číslom 973/1-2

 

 

Klasicistická kúria v časti Šafárikovo postavená v roku 1834 Zapísaný v zozname NKP pod  číslom č. 10994

 

Barokovo-klasicistický kaštieľ  grófa Szentiványiho v časti Behynce z 50. rokov 18. storočia s rozľahlým parkom zapísaný v zozname NKP pod  číslom 934/1-2 

 

 

Reformovaný barokový kostol z 15. storočia upravovaný v 17.- 18. storočí  v interiéri kostola je maľovaný drevený strop z roku 1768. Zapísaný v zozname NKP pod  číslom 1021

 

Poslednou evidovanou pamiatkou je secesná  vila z 20.rokov 20. storočia a pamätná tabuľa - sídlo hlavného štábu 2. Ukrajinského frontu pod vedením maršala Malinovského, zapísaná v zozname NKP pod  číslom 2933/1-2, dnes tu sídli obvodné oddelenie Polície SR.

 

Okrem týchto pamiatok v mese nájdeme aj ďalšie zaujímavosti ako napríklad:

 

 

Secesný kaštieľ  Hevessyiovcov s parkom z 2.polovice 19. storočia v miestnej časti Starňa

 

V časti Králik nájdete klasicistickú kúria s parkom z prvej pol. 19. storočia

 

alebo reformovaný ranno-gotický kostol z 13. storočia upravovaný v neogotickom slohu

 

prípadne zaujímavú barokovú socha Sv. Jána Nepomuckého

 

V centrálnej časti mesta na Kostolnom námestí sa nachádzajú dva kostoly - Rímsko-katolícky kostol z roku 1931 (obrázok v úvode) a Evanjelický kostol postavený 1933 

 

V miestnej časti Behynce je kostol reformovanej cirkvi

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300