Rozvojová stratégia - Fejlődési stratégia

                                         
 
Na stiahnutie:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu pri Slanej.pdf (941950)

Výpis z uznesenia.docx.pdf (243537)
 

 
 
 
 
 

Na stiahnutie:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu pri Slanej 2008 - 201 5

 

OBSAH

 

 

ÚVOD                                                                                                         3                                                

 

ANALYTICKO-STRATEGICKÁ ČASŤ                                                                 

I.        AUDIT ÚZEMIA                                                     10                          

II.      ANALÝZA  SITUÁCIE V ÚZEMÍ                               82

III.    STRATĚGIA ROZVOJA                                             97

 

PROGRAMOVÁ ČASŤ

I.        PROGRAM ROZVOJA                                             106

II.      IMPLEMENTČNÝ RÁMEC PROGRAMU                     118

 

 

ZÁVER                                                                                                    134

     

      PRÍLOHY                                                                                                136

 

 

Zadávateľ:  Mikroregión pri Slanej

Zhotoviteľ:  Združenie pre rozvoj vidieka, Banská Bystrica

© Autorský kolektív

PhDr. Igor Pašmík, vedúci tímu

Rok spracovania 2008

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx