Základné informácie -Általános tudnivalók

 

Názov:                          Združenie obcí Mikroregión pri Slanej

Sídlo:                            Mierová č. 14, 982 01 Tornaľa,

Názov kraja:                 Banskobystrický

Okresy:                         Rimavská Sobota, Revúca

Dátum vzniku:              17.11.2000

IČO:                              37821849

DIČ:                              2022046488

 

Rozloha:                       162,11 km2 (162 112 262 m2)

Počet obyvateľov:       13 043

        z toho ženy           6 720     (51,52%)

        z toho muži           6 323     (48,48%)

Hustota osídlenia:        78,12 obyv./km2

Najvyšší bod:               severovýchodný bod katastra mesta Tornaľa 381 m.n.m.

Najnižší bod:                južná časť katastra obce Chanava – údolie rieky Slaná (149 m.n.m)

 

 

Obec

Názov KÚ

Rozloha m2

Počet obyvateľov

Abovce

Abovce

8 199 569

623

Hubovo

Hubovo

11 081 864

136

Chanava

Chanava

18 927 608

693

Kesovce

Kesovce

7 656 035

207

Dimitrij

Kráľ

Kráľ

11 076 066

920

Lenka

Lenka

6 088 304

197

Neporadza

Neporadza

7 016 404

280

Riečka

Riečka

4 776 755

235

Rumince

Rumince

12 054 161

395

Štrkovec

Štrkovec

4 351 830

368

Stránska

Stránska

4 871 102

310

Tornaľa

Tornaľa

57 767 573

7 882

Behynce

Starňa

Železné

Včelince

Včelince

13 116 093

797

SPOLU

 

166 983 364

13 043

 

 

Názov obce

Iný názov

Okres

PSČ / Pošta

ŠÚJ

Abovce

Abafalva

Rimavská Sobota

980 44 / Lenartovce

557757

Hubovo

Hubó

Rimavská Sobota

980 50 / Včelince

514934

Chanava

Hanva

Rimavská Sobota

980 44 / Lenártovce

514951

Kesovce

Sajókeszi

Rimavská Sobota

980 45 / Štrkovec

515035

Kráľ

Sajószentkirály

Rimavská Sobota

980 45 / Štrkovec

515078

Lenka

Lenke

Rimavská Sobota

980 50 / Včelince

515141

Neporadza

Naprágy

Rimavská Sobota

980 45 / Štrkovec

515205

Riečka

Sajórecske

Rimavská Sobota

980 45 / Štrkovec

557765

Rumince

Runya

Rimavská Sobota

980 50 / Včelince

515493

Stránska

Oldalfalva

Rimavská Sobota

982 51 / Figa

515566

Štrkovec

Kövecses

Rimavská Sobota

980 45  / Štrkovec

515655

Tornaľa

Tornalja

Revúca

982 01 / Tornaľa

515612

Včelince

Méhi

Rimavská Sobota

980 50 / Včelince

515710

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300