6.3.2014 Konferencia: Budúcnosť vidieka banskobystrického kraja

26.02.2014

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj

Vás pozýva na krajskú konferenciu k rozvoju vidieka v našom kraji,

organizovanú v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom

v rámci zahájenia medzinárodného roku rodinných fariem a riešenia budúcnosti vidieka

v banskobystrickom kraji na tému:


Budúcnosť vidieka banskobystrického kraja

ktorá sa uskutoční

6. marca 2014

so začiatkom o 08:30 hod

v jedálni SOŠ Pod Bánošom

v Banskej Bystrici

Prosíme Vás o zaregistrovanie sa na konferenciu do 28. 2. 2014 zaslaním návratky na adresu:

BB VIPA, Pod Bánošom 80, 974 11 B. Bystrica, alebo e-mailom na bbvipa@gmail.com 

prípadne telefonicky najneskôr do 15:00 hod. dňa 28.2. na číslo: 0905 434 102