Združenie obcí Mikroregión pri Slanej

A Sajó menti kistérség társulata

 

Mikroregión pri Slanej je tvorený 12 obcami a mestom Tornaľa a celkovo 17 katastrálnymi územiami. Geografickú os mikroregiónu tvorí stredná časť toku rieky Slaná. Dopravná os je tvorená cestou I. triedy č 67 spájajúcou Maďarsko a Poľsko. 

 

A mikrorégió  12 községből áll, melynek székhelye Tornalján található. Földrajzilag a Sajó középső része alkotja. Fő közlekedési szempontját a régiónak az 1. osztályú 67 –es útja jelenti, mely Magyarországot köti össze Lengyelországgal.

 

Mikroregión sa nachádza v strede južnej časti Slovenska, na hraniciach s Maďarskou republikou.

Je súčasťou Banskobystrického samosprávneho kraja, leží v jeho v juhovýchodnom

Podľa členenia územných štatistických jednotiek patrí územie mikroregiónu do okresov Rimavská Sobota a Revúca. 

Historicky je súčasťou regiónu Gemer, časť Južný Gemer a z hľadiska vnútorného členenia BB kraja patrí do vidieckeho subregiónu Gemer – Malohont.

 

A mikrolégió Szlovákia dél középső részén húzódik a magyar határ mentén. A besztercebányai megye délnyugati  reszén helyezkedik el.

A mikrolégió a megye két járásába tertozik bele:                               -rimaszombati és a

                                                                                                     -rőcei járásba

Történelmileg része Gömörnek pontosabban Dél-Gömörnek, mely mostan a Besztercebányai kerület Gömör-kishonti részét képezi.

 

 

Hranice mikroregiónu susedia na východe s územím Košiského kraja – okres Rožňava, celá juhovýchodná hranica mikroregiónu je tvorená štátnou hranicou s Maďarskou republikou, na západe susedí s Mikroregiónom  Dolný Gemer, na severe má spoločnú hranicu s Mikroregiónom Valická Dolina a Mikroregiónom Turiec v Gemeri.

 

A mikrorégió keleti határvonalai mentén határos a kassai megyével, pontosabban a rozsnyói járassal. A regió dél-keleti határvonalai mentén szomszédos Magyarországgal, keletre haladva pedig a Gömör- kishonti régióval és északnyugatra tekintve határos a Vály – völgyi kistérség és a Gömör – Turóci kistérséggel.

 

.

Vyhľadávanie

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300