Cena za sociálnu integráciu 2013

23.09.2012

Neziskové organizácie majú príležitosť získať uznanie za svoju prácu

Nadácia ERSTE vyhlásila nový ročník Ceny za sociálnu integráciu 2013. Výzva na predkladanie projektov, ktoré pozitívne ovplyvnili život ľudí zo znevýhodnených skupín obyvateľstva, je určená neziskovým organizáciám. Realizované projekty môžu organizácie prihlásiť do 11. novembra 2012 prostredníctvom webovej stránky www.socialintegration.org/registe r.
"Cena za sociálnu integráciu je pre neziskové organizácie príležitosťou pochváliť sa výsledkami svojej práce, prezentovať projekty a aktivity, ktoré zrealizovali v oblasti integrácie sociálne znevýhodnených skupín. Všetky organizácie, ktoré sa uchádzajú o Cenu za sociálnu integráciu sa automaticky stávajú súčasťou veľkej siete európskych organizácií, v ktorej môžu nachádzať nové inšpirácie pre svoju ďalšiu prácu, vymieňať si pracovné a odborné skúsenosti, vzdelávať sa v oblastiach fundraisingu, komunikácie a manažmentu organizácie," uviedla Tatiana Maková, regionálna koordinátorka Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2013 v Českej republike a na Slovensku. Prihlásením realizovaných projektov sa neziskové organizácie uchádzajú nielen o medzinárodné uznanie v rámci 13 krajín strednej a juhovýchodnej Európy, ale aj o celkovú finančnú odmenu 610 000 eur. S cieľom poskytnúť neziskovým organizáciám podrobnejšie informácie o Cene za sociálnu integráciu 2013 pripravila Nadácia ERSTE pre zástupcov neziskových organizácií sériu informačných stretnutí v slovenských mestách.

 
Zdroj: changenet