Chanava

03.11.2023

  Základné údaje:

  Počet obyvateľov: 711

  Rozloha: 1893 ha

  Prvá písomná zmienka: v roku 1266

  Štatutárny zástupca
  Gabriel Maczko, starosta

  Adresa
  Obecný úrad Chanava
  M.Tompu 139, 980 44 Lenártovce
  Telefón: 047/5594 216 
  E-mail: ocu.chanava@centrum.sk 
  Web: www.chanava-obec.sk 

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7:30-15:30
  Utorok:     7:30-15:30
  Streda:     7:30-15:30
  Štvrtok:    7:30-15:30
  Piatok:      Nestránkový deň

História

Obec sa spomína od r. 1266 pod názvom Honua, neskôr sa premenovala na Hanua (1295), Hamwa (1786), Hanava (1920), Chanava (1927) – maďarsky Hanva. Vyvinula sa na staršom osídlení okolo kláštora, ktorý stál na mieste dnešnej kúrie Darvašovcov (Kultúrny dom) a zanikol v 16. storočí. Chanava patrila rodu Hanva (Chanvayovcov), ktorý má korene práve v Cahanave. Od polovice 16. Storočia patrila Hanvayovcom, Darvašovcom a iným. Hanvaiovci sú jedným z najstarších rodov Gemera, ich majetkom boli aj obidva kaštiele. K obci patril Ipolnok, Parina údolie, Dolná, a Číž pustatina, Hegyfő a Krizsan pustatina. Na hranici Krizsana stála obce Chanava, ktorá po tatárskom plene zahynula a až potom vznikla na dnešnom mieste.. Roku 1773 mala 31 urbárnikov a 12 želiarov. V roku 1828 tu bolo 117 domov a 1352 obyvateľov, ktorí sa zaoberali roľníctvom. Miestni obyvatelia však neboli iba roľníci, ale zaoberali sa aj vínohradníctvom a práve preto sa vinič stál symbolom obce V rokoch 1852 až 1868 tu pôsobil významný dejateľ, farár a básnik Tompa Mihály, ktorý je pochovaný vedľa kalvínskeho kostola. Na budove pôvodnej fary je umiestnená pamätná tabuľa ako pripomienka na jeho pôsobenie v obci.

Ráz obce sa nezmenil ani po r. 1918. V rokoch 1938-44 bola pripojená k Maďarsku. Väčšina obyvateľov pracovala v JRD založenom v r. 1949. Celoobecným sa stalo v r. 1957. Po oslobodení v obci nastala veľká bytová výstavba.

Súčasnosť

Chanava leží v nadmorskej výške 154-272 m n.m. (stred obce 168 m n.m. Rozprestiera sa v juhovýchodnej časti Rimavskej kotliny, na nive a terase rieky Slaná. Obec si dodnes zachovala poľnohospodársky ráz .V obci pôsobia viaceré firmy, SHR ,ktorí sa zaoberajú s poľnohospodárskou a živočíšnou výrobou a SZČO.

V obci sa nachádza Diakonické centrum reformovanej cirkvi, ktoré poskytuje služby domova dôchodcov. Pôsobia tu drevorezbár Aladár Igo (ocenený za svoju prácu aj rádom prezidenta Maďarskej republiky) a kováč Ing. Oto László, ktorých diela si môžu záujemcovia prezrieť priamo v obci.

Už dlhé roky tu existuje mužský spevácky zbor a od minulého roka si svoj zbor založili aj ženy. Funguje tu aj dobrovoľný hasičský zbor a futbalové mužstvo. V obci je aktívny aj Klub priateľov Mihálya Tompu

Zaujímavosti

 • kalvínsky klasicistický kostol postavený v rokoch 1823-1830 s naklonenou vežou
 • hrob s náhrobníkom básnika a kňaza Mihálya Tompu (1817-1868)
 • bronzový pomník Mihálya Tompu z roku 1940
 • fara s pamätnou tabuľou, postavená v 50. rokoch 19. storočia – pôsobisko Mihálya Tompu
 • klasicistická kúria Hanvayovcov s maštaľou, komorou a stodolou z 2.polovice 19.storočia, s pamätnou tabuľou Zoltána Hanvaya (1840-1922), spisovateľ, poľovný hospodár , politik - dnes Diakonické centrum
 • klasicistická kúria Darvašovcov dnes Kultúrny dom
 • drevorezby Aladára Iga (video)- pomník Mihálya Tompu, plot rodinného domu umelca, park pri Diakonickom centre
 • park so sádrovými plastikami Aladára Iga pripomínajúcimi tradičné spôsoby hospodárenia v obci a hrobom s náhrobníkom Zoltána Hanvaya
 • kovová plastika Oto Lászlóa na nádvorí Diakonického centra
 • zachovalá tradičná gemerská architektúra, malých zemianskych rodín
 • pamätník padlým v I.svetovej vojne na miestnom cintoríne
 • na miestnom cintoríne sa nachádza niekoľko unikátnych hrobiek a náhrobníkov zemianskych rodov
 • Pamiatky

  Kalvínsky kostol postavený 1830 v zozname NKP pod číslom 967.

  Obec Chanava sa pýši viacerými pamiatkami zaísanými v zozname nehnuteľných Národných kultúrnych pamiatok spojených najmä s pôsobením významného dejateľa,kňaza a básnika - Tompu Mihála

  Fara a Pamätná tabuľa pôsobenia Tompu Mihála v zozname NKP pod číslom 1049/1-2.

  Hrob Tompu Mihála s náhrobníkom v zozname NKP pod číslom 1050.

  Pomník Tompu Mihála v zozname NKP pod číslom 1051.

  Kúria Chanvaiovcov s areálom - maštaľ, komora, stodola v zozname NKP pod číslom 10949/1-4. Dnes Diakonické centrum
  Okrem toho sa v obci nachádza napríklad bývalá kúria Darvašovcov, dnes slúži ako Kultúrny dom