História

03.11.2023

Združenie obcí Mikroregión pri Slanej bolo založené v roku 2000. Zakladajúcimi obcami boli Chanava, Hubovo, Rumince, Štrkovec, Tornaľa a Včelince. Neskôr sa k nim pripojili obce Abovce, Lenka, Neporadza, Riečka a Stránska. Oblasťou činnosti spoločenstva je od založenia:

1. Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.

2. Koordinácia činností smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.

3. Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov (revitalizácia územia, pohostinstvo a ubytovanie, reklama a propagačná činnosť, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie služieb pre obyvateľov, kultúra, šport a ďalšie činnosti podľa potreby Mikroregiónu).

História územia mikroregiónu je úzko spätá Gemerským panstvom a históriou uhorských zemianskych rodov, ako boli Abovci, Hanvayovci, Czinegovci, Dancsovci, Szentkirályiovci, Tekesovci, Szalonnaiovci, Soldosovci, Dačovci, Zacharovci, Méhyovci. Tehesovci, Tornallyayovci a ďalší, po ktorých mnohé obce odvádzajú svoj názov v maďarskom, ale aj slovenskom jazyk. 

Historické pamiatky

Jedným z najväčších zaujímavostí mikroregiónu je bohatosť hmotných kultúrno-historických pamiatok. Na území sa nachádza 18 pamiatok evidovaných v Národnom registri kultúrnych pamiatok Slovenska. Ide o 6 kostolov, 8 kaštieľov a kúrií s parkami, 2 pomníky a 1 fara a vila. Prevládajú pamiatky z obdobia baroka a klasicizmu. Ich stav a formy využívania sú však v mnohých prípadoch veľmi zlé.