Dotácie BBSK na rok 2013

12.10.2012

ZN BBSK č. 19/2012 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti Schválené Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 382/2012 z 27. augusta 2012. Účinnosť nadobúda 17. septembra 2012.

Žiadosti je možné predkladať do 30.novembra 2012

Zdroj: BBSK