Dotačná schéma ÚSVRK

20.03.2012

Výzva Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2012

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 1 a § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len "zákon") vyhlasuje za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

https://www.romovia.vlada.gov.sk/2419/dotacna-schema.php 

Text výzvy

V rámci lepšej informovanosti pripravujú regionálne kancelárie ÚSVRK "Informačné dni" – prezentácia DS, otázky, konzultácie, usmernenia.../ . O termíne konania predmetného budete v predstihu informovaní.

Zdroj: ÚSVRK