EK zverejnila výzvy v 7. rámcovom programe za 8,1 mld. EUR

19.07.2012

Európska komisia dnes zverejnila posledné výzvy v 7. rámcovom programe. Celkovo bolo zverejnených 52 výziev v celovom objeme 8,1 mld. EUR. Ide o najväčšie výzvy v histórií rámcových programov.

Do výziev sa môžu zapojiť výskumné organizácie a výskumníci z členských a asociovaných krajín, a to z nasledujúcich sektorov:

 • univerzity
 • výskumné organizácie
 • orgány verejnej správy
 • veľké firmy
 • malé a stredné podniky
 • finančné inštitúcie

Dôraz bude kladený na tieto priority:

 • kľúčové výzvy súčasnosti dôležité pre Európu a jej občanov
 • špeciálny dôraz na malé a stredné podniky
 • špeciálny dôraz na inovácie
 • rozšírene účasti

Základné rozdelenie rozpočtu podľa jednotlivých oblastí:

 • témy zamerané na spoluprácu (4,8 mld. EUR)
 • MSP (1,2 mld. EUR)
 • ERC (1,75 mld. EUR)
 • Marie Curie Actions 963 mil. EUR).

Európska komisia predpokladá, že bude podporených viac ako 1 300 projektov s viac ako 15 000 účastníkmi.

Kancelária podporných štrukúr pripravuje informácie ku každej z výziev, tieto budú zverejnené v najbližších dňoch.

Viac o výzvach môžete nájsť na stránke Európskej komisie.