Hubovo

03.11.2023

Základné údaje:

Počet obyvateľov: 145
Rozloha: 1 108 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1235

Štatutárny zástupca
Gabriel Gencsi, starosta

Adresa
Hubovo 24, 980 50 Včelince

Mobil: 0905 478 918
E-mail: obec.hubovo@centrum.sk 
Web: www.gemernet.sk/hubovo 

Úradné hodiny
Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-15:00

História

Obec vznikla 11. stor. na území gemerského hradného panstva. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1235. O vzniku obce koluje viacero povesti a legiend. Najzaujímavejšou je tá, ktorá hovorí, že tu žil kedysi vodca menom Huba, ktorý býval v zemnom hrade a obec je pomenovaná po ňom. Legendy hovoria, že obec sa nachádzala na inom mieste ako dnes, údajne pod zemným hradom. Na súčasné územie obyvatelia obec presídlili keď sa skrývali pred nájazdmi tatárov.

Názvy obce boli v roku 1235 Habon, v roku 1449 Hwba, kým v roku 1808 už mala názov Hubo, od roku 1920 do dnes je obec pod názvom Hubovo, po maďarsky Hubó. Obyvatelia obce boli v roku 1411 oslobodení od poddanských povinností, čo potvrdzuJe aj latinský text oslobodzovacej listiny kráľa Žigmunda. V 15. storočí vlastníkmi obce boli rodiny Hubayovcov, Szuhayovcov a Kaszovcov. V roku 1411 sa obec stala zemianskou.

V r. 1828 tu bolo 67 domov a 622 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po r. 1918. V rokoch 1938-1944 bolo Hubovo pripojené k Maďarsku.

V minulosti bola obec viackrát vyplienená, vyhorená, ľudí zabili, alebo odniesli do zajatia. Bolo i tak, že v dedine ostalo 7 ľudí, trvalo dlhé roky, kým sa dedina pozviechala z úderov, a začalo sa jej rozkvitanie. Obec v minulosti vždy postavila viacero ľudí, ktorí išli bojovať za kráľa, za slobodu, alebo počas svetových vojen v 20. storočí za mier. Padlým obyvateľom obce je pamätná tabuľa uložená v kostole /I. svetová vojna/ a pamätník postavený v nádvorí kostola tiež padlým hrdinom II. svetovej vojny.

Súčasnosť

Obec leží v Banskobystrickom samosprávnom kraji, v okrese Rimavská Sobota na hranici východného okraja Rimavskej kotliny a východnej časti Cerovej vrchoviny, v doline ľavostranného prítoku Slanej. Žije tu 140 obyvateľov, celkový kataster obce je 1108 ha.

Obec sa rozvíja, je upravená, je vybudovaný obecný vodovod, verejné priestranstvá a ulice, sú upravené, prvoradá je čistota a príjemný vzhľad obce.

V poslednom období boli v obci renovované napríklad kostol, zvonica, cesty, budova školy, ktorá má viac ako 70 rokov. Táto budova bola silne schátraná, v súčasnosti v tejto obnovenej budove sídli obecný úrad.

Obec je ako stvorená na turistiku, má krásne okolie, skryté zákutia úpätí Cerovej vrchoviny, oplývajúcej bohatstvom zveriny, výborné podmienky na cykloturistiku a vidiecky turizmus.

Hubovo bolo známe ovocinárstvom, dnes tu ešte nájdeme zvyšky rozsiahlych sadov a viníc. Chotár obce je v západnej časti husto zalesnený ale sú tu aj lokality tradičnej pusty. Tieto prírodné podmienky poskytujú bohaté príležitosti najmä pre lov a poľovníctvo, priamo v obci pôsobí Poľovnícke združenie Hubert. Okrem poľovníckeho združenia je v obci aktívny Dobrovoľný hasičský zbor a Združenie vlastníkov - Hubovo. 

Pamiatky

Obec Hubovo je známe svojou drevennou zvonicou postavenou v ľudovom štýle v 90.-tych rokoch 18 storočia. Je súčasťou areálu reformného kostola v klasicistickom štýle, ktorého výstavba bola ukončená v roku 1776. Obidva objekty sú zapísané v zozname NKP pod číslom 965.

Okrem národnej pamiatky nájdeme v obci aj zachovalú tradičnú architektúru, ale aj napríklad zemianskú kúriu, alebo novší kaštieľ uprostred poľovného revíru.