Hubovo

03.11.2023

Základné údaje:

Kód obce: 514934
IČO: 00650013
DIČ: 2021132927
Počet obyvateľov: 145
Rozloha: 1110 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1235

Štatutárny zástupca
Ladislav Hubay, starosta

Kontaktné informácie
Adresa
Obecný úrad Hubovo
Hubovo 24, 980 50 Včelince
Telefón: 047 5588 120
Mobil:
Fax: 047 5588 120
E-mail: obec.hubovo@centrum.sk 
Web: www.gemernet.sk/hubovo 

Úradné hodiny
Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-15:00

História

Obec vznikla 11. stor. na území gemerského hradného panstva. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1235. O vzniku obce koluje viacero povesti a legiend. Najzaujímavejšou je tá, ktorá hovorí, že tu žil kedysi vodca menom Huba, ktorý býval v zemnom hrade a obec je pomenovaná po ňom. Legendy hovoria, že obec sa nachádzala na inom mieste ako dnes, údajne pod zemným hradom. Na súčasné územie obyvatelia obec presídlili keď sa skrývali pred nájazdmi tatárov.

Názvy obce boli v roku 1235 Habon, v roku 1449 Hwba, kým v roku 1808 už mala názov Hubo, od roku 1920 do dnes je obec pod názvom Hubovo, po maďarsky Hubó. Obyvatelia obce boli v roku 1411 oslobodení od poddanských povinností, čo potvrdzuJe aj latinský text oslobodzovacej listiny kráľa Žigmunda. V 15. storočí vlastníkmi obce boli rodiny Hubayovcov, Szuhayovcov a Kaszovcov. V roku 1411 sa obec stala zemianskou.

V r. 1828 tu bolo 67 domov a 622 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po r. 1918. V rokoch 1938-1944 bolo Hubovo pripojené k Maďarsku.

V minulosti bola obec viackrát vyplienená, vyhorená, ľudí zabili, alebo odniesli do zajatia. Bolo i tak, že v dedine ostalo 7 ľudí, trvalo dlhé roky, kým sa dedina pozviechala z úderov, a začalo sa jej rozkvitanie. Obec v minulosti vždy postavila viacero ľudí, ktorí išli bojovať za kráľa, za slobodu, alebo počas svetových vojen v 20. storočí za mier. Padlým obyvateľom obce je pamätná tabuľa uložená v kostole /I. svetová vojna/ a pamätník postavený v nádvorí kostola tiež padlým hrdinom II. svetovej vojny.

Súčasnosť

Obec leží v Banskobystrickom samosprávnom kraji, v okrese Rimavská Sobota na hranici východného okraja Rimavskej kotliny a východnej časti Cerovej vrchoviny, v doline ľavostranného prítoku Slanej. Žije tu 140 obyvateľov, celkový kataster obce je 1108 ha.

Obec sa rozvíja, je upravená, je vybudovaný obecný vodovod, verejné priestranstvá a ulice, sú upravené, prvoradá je čistota a príjemný vzhľad obce.

V poslednom období boli v obci renovované napríklad kostol, zvonica, cesty, budova školy, ktorá má viac ako 70 rokov. Táto budova bola silne schátraná, v súčasnosti v tejto obnovenej budove sídli obecný úrad.

Obec je ako stvorená na turistiku, má krásne okolie, skryté zákutia úpätí Cerovej vrchoviny, oplývajúcej bohatstvom zveriny, výborné podmienky na cykloturistiku a vidiecky turizmus.

Hubovo bolo známe ovocinárstvom, dnes tu ešte nájdeme zvyšky rozsiahlych sadov a viníc. Chotár obce je v západnej časti husto zalesnený ale sú tu aj lokality tradičnej pusty. Tieto prírodné podmienky poskytujú bohaté príležitosti najmä pre lov a poľovníctvo, priamo v obci pôsobí Poľovnícke združenie Hubert. Okrem poľovníckeho združenia je v obci aktívny Dobrovoľný hasičský zbor a Združenie vlastníkov - Hubovo. 

Zaujímavosti

Najstaršou pamiatkou obce je reformovaný, klasický kostol postavený v roku 1776, ohradený kamenným múrom v strede obce. Raritou je drevená zvonica postavená tiež na konci 18. storočia, ktorá je pozoruhodná tým, že bola postavená bez jediného klinca.

V obci je viacero zaujímavých stavieb tradičnej architektúry, alebo aj napríklad budova starého kaštieľa.

Zaujímavosťou je Hubovský rybník, v romantickom prostredí lákajúci obyvateľov a návštevníkov na oddych a rybolov.

Vybavenosť obce

  • obecný úrad
  • predajňa potravín
  • kostol
  • kultúrny dom
  • poľovnícka chata
  • Pamiatky

    Obec Hubovo je známe svojou drevennou zvonicou postavenou v ľudovom štýle v 90.-tych rokoch 18 storočia. Je súčasťou areálu reformného kostola v klasicistickom štýle, ktorého výstavba bola ukončená v roku 1776. Obidva objekty sú zapísané v zozname NKP pod číslom 965.

    Okrem národnej pamiatky nájdeme v obci aj zachovalú tradičnú architektúru, ale aj napríklad zemianskú kúriu, alebo novší kaštieľ uprostred poľovného revíru.