Informačné dni k bezplatnému vzdelávaniu pre MNO

02.04.2013

Informačné dni o rozvojovom programe v rámci nadnárodného projektu Rozšírenie medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov. V rámci informačných dní budú podané konkrétne informácie o možnosti bezplatného vzdelávania pre členov, spolupracovníkov a dobrovoľných pomocníkov mimovládnych organizácií, v oblasti tvorby a riadenia projektov, výpočtovej techniky a anglického jazyka v priebehu letných mesiacov.

Termíny: 8.4.2013 Rimavská Sobota

              10.4.2013 v Bacúchu

Ing. Zuzana Šmatlíková, riaditeľka

CENTRUM PRVÉHO KONTAKTU
PRE PODNIKATEĽOV V POLTÁRI
Železničná 2
987 01 Poltár

tel.: 00421 692 006 178
00421 47 4111 800
tel./fax: 00421 47 4111 801
mobil: 00421 903 492 643
e-mail: cpkpoltar@cpk.sk
web: www.cpkpoltar.sk