Informačné semináre k výzve KaHR-31SP-1101

24.01.2012

Štrukturálne fondy - Informačné semináre k výzve KaHR-31SP-1101

Bratislava, 24. januára 2012. Slovenská agentúra pre cestovný ruch organizuje informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31SP-1101 vyhlásenej dňa 16.12.2011 v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Zdroj: www.sacr.sk