Kesovce

03.11.2023

Základné údaje:

Počet obyvateľov: 133
Rozloha: 766 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1232

Štatutárny zástupca
Ján Szajkó, starosta

Adresa
Kesovce 3, 980 45 Štrkovec
Telefón: 047 5594 606, 
047 5594 124

Mailobeckesovce@gmail.com 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00-12:00 -  13:00-15:00
Utorok: 08:00-12:00
Streda: 08:00-12:00 - 13:00-15:00
Štvrtok: 08:00-12:00
Piatok: Nestránkový deň

História

Obec sa spomína od roku 1232, r. 1347 Kezew, Kezw, 1323 Kezyw, (1337) 1347 Rekche a. n. Kezw, 1786 Keszi, 1920 Kesovce; maďarsky Sajókeszi. Roku 1412 obec patrila Czinegovcom, od 15. stor. Dancsovcom, neskôr iným rodinám. K obci sa postupne pripojili Sv. Demeter a Várföld. Obec Sv. Demeter sa v 17. stor. vyľudnila a zmenila na samotu. Začiatkom 19. storočia (1828) mala 31 domov a 253 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Tradičným zamestnaním zostalo aj po r. 1918. V rokoch 1938-44 bola obec pripojená k Maďarsku.

Súčasnosť

Kesovce ležia v nadmorskej výške 183-388 m n.m., stred obce 197 m n.m. v chotári s rozlohou 733 ha. Rozprestierajú sa na východnom okraji Rimavskej kotliny, na úpätí východnej časti Cerovej vrchoviny v doline prítoku Slanej

Kesovce patria k najzaostalejším obciam celého regiónu i Slovenska. Obyvateľstvo je prevažne rómskej národnosti. Obec sa postupne vyľudňuje. Obec charakterizuje extrémna vysoká sociálna odkázanosť. V obci nie sú takmer žiadne pracovné miesta a je dlhodobo extrémne nepriaznivá sociálna situácia. Miera dlhodobej nezamestnanosti je extrémne vysoká pohybuje v rozsahu 90 až 96 % - cca 60 (90) nezamestnaných. Podiel obyvateľov, ktorí sú odkázaní na dávky sociálnej pomoci je až 85% cca 103 (133) obyvateľov z celkového počtu obyvateľov obce.