Konferencia k 15 rokom Programu obnovy dediny

13.09.2013

Konferencia k 15 rokom Programu obnovy dediny

  • Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia
  • Termín: 18.09.2013Čas: 08:30
  • Cena: ZDARMA
  • Miesto: Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica

Účasť na konferencii je pre prihlásených účastníkov bezplatná. Cestovné náklady si hradí každý účastník sám. Vzhľadom na limitovanú kapacitu konferenčnej sály si organizátor vyhradzuje právo po naplnení kapacity neakceptovať ďalšie prihlášky.

Konečná uzávierka prihlášok: 13. september 2013

Kontaktná osoba: Ing. Jana Maková, 048/43 74 176

Vyplnenú a podpísanú Záväznú prihlášku prosíme zaslať na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

E-mail: jana.makova@sazp.sk 

V prípade záujmu viacerých účastníkov z jednej organizácie, prosíme o zaslanie samostatnej prihlášky za každého z nich.

Potvrdenie o prijatí Vašej prihlášky Vám obratom zašleme na uvedenú e-mailovú adresu.

Zdroj: SAŽP