Konkurz na školiteľov pre vzdelávanie mladých vedúcich

24.07.2012

KONKURZ NA ŠKOLITEĽOV/-KY PRE VZDELÁVANIE MLADÝCH VEDÚCICH

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vypisuje konkurz na vzdelávanie mladých vedúcich vo všetkých krajoch Slovenska v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Na kvalitnú realizáciu týchto vzdelávacích aktivít IUVENTA potrebuje kvalitných školiteľov/-ky. IUVENTA pozýva na spoluprácu všetkých, ktorí majú skúsenosti so školením projektového manažmentu a s prípravou, realizáciou a vyhodnotením aspoň dvoch školení.

Konkurz je otvorený do štvrtka 9. augusta 2012, dokedy treba zaslať prihlášku a životopis.

Zaujemcovia za BB kraj mozu kontaktovat p. Diošiovú, ak chcu viac detailov.
kontatky su uvedene nizsie.Ing. Darina Diošiová
Regionálna odborná riešiteľka
Banskobystrický kraj
Projekt KomPrax – Kompetencie pre prax
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže / Slovak Youth Institute
Búdková 2
SK - 811 04 Bratislava 1
mobil: +421 917 402 520
web: www.iuventa.sk, www.komprax.sk 
https://www.facebook.com/iuventa 
https://www.facebook.com/komprax