Kráľ

03.11.2023

Základné údaje:

Kód obce: 515078
IČO: 00318876
DIČ: 2021168754
Počet obyvateľov: 965
Rozloha: 1108 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1282

Štatutárny zástupca
František Béres, starosta

Kontaktné informácie
Adresa
Obecný úrad Kráľ
Kráľ 491, 980 45 Štrkovec
Telefón: 047 5812 295
Mobil:
Fax: 047 5812 295
E-mail: ocu.kral@zoznam.sk
Web: www.obec-kral.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 7:30-15:30
Utorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-15:30
Štvrtok: -
Piatok: 7:30-15:30

História

Obec sa spomína od roku 1282. Názov obce je doložený z roku 1828 ako Sanctus Rex, z roku 1300 ako Zenthkyral, z roku 1337 ako Scenthkyral, z roku 1920 ako Svätý Kráľ, z roku 1964 ako Kráľ, maďarsky Szentkirály, Sajószentkirály. Obec patrila od svojho založenia Szentkirályiovcom, koncom 16. storočia Rákócziovcom, po konfiškácii rozličným zemianskym rodinám. Obec spustla za tureckých vojen, v roku 1680 bola vyľudnená, potom v 18.storočí znovu osídlená.

Začiatkom 19. storočia tu žilo 279 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 295 obyvateľov v 43 domoch. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Po oslobodení nastal rozvoj poľnohospodárskej výroby.

Lócz - vznikol na území Gemerského kráľovského panstva. Doložený je v roku 1232. V 13. storočí sa vyvinul na zemiansku obec, ktorá sa v 15. storočí rozčlenila na Horný a Dolný Lóc, ale koncom 15. storočia sa premenila na samotu. V roku 1828 mala 2 domy a 13 obyvateľov.

V minulosti mal Kráľ svoje časti s názvami Abovce a Riečka, ktoré sú už po novom administratívnom členení samostatnými obcami.

Súčasnosť

Leží v juhovýchodnej časti Rimavskej kotliny v doline ľavostranného prítoku Slanej. Obcou prechádza cesta I/67 Kráľ (hranica) – Tornaľa križovatka I/50.. Nadmorská výška v strede obce je 169 m n. m. v chotári 157-325 m n. m.

Dominantou obce je jeden z najkrajších a najzachovalejších kaštieľov južného Gemera, podľa tradície postavený na stredovekom hrade kráľa Ladislava.

Zvláštnosťou obce je, že sa v nej nachádzajú tri kostoly.

V obci je trvalo vysoká nezamestnanosť na úrovni 40%

V lokalite Lócz je vybudovaná moderná farma Carpathia equus zameraná na chov jazdeckých koní.

V obci pôsobí Klub dôchodcov, telovýchovná jednota, ako aj poľovnícke združenie, ktoré pravidelne hostí aj zahraničných poľovníkov. Možnosti poľovačky na diviačiu a raticovú zver.

Spoločenský život v obci aktívne spestrujú aj ďalšie skupiny občanov:

 • mažoretky
 • foklórna skupina "Šajava"
 • ženský spevácky zbor
 • rómska folklórna skupina
 • futbalisti – Old Boys
 • OZ Kráľovské ozveny
 • Rómske OZ
 • OZ za rómsku integráciu
 • Csemadok
 • Matica Slovenská

Zaujímavosti

 • barokovo-klasicistický kaštieľ, postavený rodinov Jankov v rokoch 1743-1744, pravé krídlo tvorí rímskokatolíckym kostolom Sv. Ladislava postavený 1752, súčasťou areálu je zámocký renesančný park.
 • na prízemí kaštieľa je zriadená reštaurácia v poľovníckom štýle
 • kostol reformačný z roku 1829
 • evanjelický kostol postavený 1972
 • socha Svätého Ladislava na nádvorí kaštieľ postavení 2001
 • Vybavenosť obce

 • obecný úrad
 • matrika
 • farský úrad
 • kultúrny dom
 • verejná knižnica
 • základná škola 1.- 4. s vyučovacím jazykom maďarským
 • základná škola 1.- 4.
 • materská škola
 • 2 pohostinstvá
 • Reštaurácia Pod lipou
 • 4 predajne s rozličným tovarom
 • stolárstvo
 • plynár, kúrenár, vodoinštalatér
 • futbalové ihrisko
 • viacúčelové ihrisko
 • požiarna zbrojnica DHZ
 • 3 kostoly
 • dom smútku
 • zastávka autobusu
 • Pamiatky

  Dominantou obce Kráľ je barokovo-klasicistický kaštieľ postavený v rokoch 1743 až 1744. Patrí medzi najzachovalejšie a najkrajšie historické objekty južného Gemera. V súčasnosti v ňom sídli obecný úrad a reštauračné zariadenie. Pravé krídlo kaštieľa tvorí rímskokatolícky Kostol sv. Ladislava z roku 1752. Komplex kaštieľa z kostolom je zapísaný v zozname NKP pod číslom 974.