Objednávky

28.10.2023

Povinná osoba, teda aj mikroregión zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona (§47a Občianskeho zákonníka).

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Objednávka - vyhotovenie web stránky (7.9.2011)