Lenka

03.11.2023

Základné údaje:

Kód obce: 515141
IČO: 00649601
DIČ: 2021132828
Počet obyvateľov: 198
Rozloha: 609 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1232

Štatutárny zástupca
Mgr. Marián Habovčík, starosta

Kontaktné informácie
Adresa
Obecný úrad Lenka
Lenka 11, 980 50 Včelince
Telefón: 047 5523 369
Mobil: 0907 210 236
Fax: 047 5523 369
E-mail: obeclenka@gmail.com
Web: 
www.obeclenka.sk 

Úradné hodiny
Pondelok: 8:30-15:30
Utorok: 8:30-15:30
Streda: 8:30-15:30
Štvrtok: -
Piatok: 8:30-15:30

História

Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1323 a to v podobe "zem Nenke". V neskorších zápisoch sa označuje aj ako Lynthe (1386), Nenyke, Nenyenke (1427), Dolní resp. Nižní Lenky (1808), Sajólenke (1920). Pôvodní obyvatelia Lenky patrili pod správu kráľovského hradu Gemer. Pravdepodobne už koncom 13. stor. boli niektorí z nich povýšení medzi tzv. kráľovských služobníkov (servientov),čiže fakticky sa stali príslušníkmi nižšej šľachty (zemianstva). Následne si začali písať prídomok "z Lenky" (Nenkei, Lenkey, Lenkei). Lenkeiovci zostali zemepánmi Lenky až do 19. stor. Okrem nich tu istý čas vlastnili určité majetkové diely aj Hubaiovci (v Dolnej Lenke) a Vajdovci (vo Hornej Lenke). Žili tu taktiež tzv. kurialisti, t.j. zemania hospodáriaci na svojej pôde bez poddaných. Popri spomínaných šľachticoch tvorili druhú časť obyvateľstva Lenky najneskôr od 15. stor. poddaní (sedliaci a želiari).

Obec patrila Szentkirályiovcom a rozvíjala sa ako poľnohospodárska zemianska obec. Začiatkom 15. storočia sa od nej odlúčila Horná Lenka. Dolná Lenka mala začiatkom 19. storočia 105 obyvateľov, v roku 1828 spolu s Hornou Lenkou mala 50 domov a 430 obyvateľov. poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V roku 1938 – 1944 bola pripojená k Maďarsku.

Súčasnosť

Obec Lenka sa nachádza vo východnej časti Rimavskosobotskej kotliny, pod úpätím Bodvianskej pahorkatiny, 3 km od mesta Tornaľa. V obci žije 200 obyvateľov, z ktorých je viac ako polovica maďarskej národnosti. Hlavnou dominantou obce je reformovaný tolerančný kostol z roku 1786.

Obec je známa svojim bohatým spoločenským životom. Aktívni obyvatelia, hasiči, dôchodcovia, futbalisti aj školská mládež každoročne zorganizujú veľa pekných akcií pre obyvateľov aj návštevníkov, napríklad už tradičná "Súťaž vo varení". Dlhoročnú tradíciu má v obci najmä Dobrovoľný hasičský zbor.

V obci je novopostavený kultúrny dom a pekne zrekonštruovaný obecný úrad. V centre obce sa nachádza pekne upravený park určený na spoločenské vyžitie najmä detí a mládeže

Súčasť obce tvorí aj menšia záhradkárska osada.

Zaujímavosti

 • barokový kaštieľ Szentkirályiovcov so sýpkou postavený v polovici 18.storočia
 • kostol reformovaný tolerančný z roku 1786
 • historická hasičská AVIA
 • obecný park s detským ihriskom
 • Vybavenosť obce

 • obecný úrad
 • kultúrny dom
 • pohostinstvo
 • predajňa s rozličným tovarom
 • výrobňa cestovín
 • stolárstvo, parketárstvo
 • futbalové ihrisko
 • požiarna zbrojnica DHZ
 • kostol
 • zastávka autobusu
 • Pamiatky

  Klasicistický kaštieľ so sýpkou z polovice 18.soročia zapísaný v zozname NKP pod číslom 10 978, bol upravovaný v 19.storočí v súčasnosti prechádza kompletnou rekonštrukciou.

  Erb patriaci rodine Mumhartovcov nájdeme na štíte kaštieľa v obci Lenka. Od polovice 18. storočia boli majiteľmi kaštieľa Szilárdyovci, priami potomkovia Jozefa Mumharta.

  V obci je zaujímavým aj reformovaný kostol z roku 1786.