Líderka roka 2012 - vyhlásenie súťaže

11.09.2012

Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi súťaže vyhlasujú 11. ročník súťaže Vidiecka žena roka –" Líderka roka 2012", mimoriadne v Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, vyhláseného EU aj kategóriu žena – seniorka.