Národný projekt Agentúry integrovanej starostlivosti

05.01.2022

Zástupcovia združenia obcí Mikroregión pri Slanej v uplynulých mesiacoch intenzívne pracovali na príprave Národného projektu Agentúry integrovanej starostlivosti, ktorá bude slúžiť na rozvoj sociálnej starostlivosti v našom regióne. Na projekte Agentúry integrovanej starostlivosti sme spolupracovali so zástupcami BBSK, Svetovej banky a Európskej komisie. V decembri sa nám podarilo úspešne ukončiť prípravy projektu a momentálne môžeme s radosťou oznámiť, že pracujeme na príprave podkladov k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Agentúra integrovanej starostlivosti bude slúžiť na rozvoj poskytovania sociálnych služieb a podporu rozvoja zdravotných služieb v regióne.