Neporadza

03.11.2023

Základné údaje:

Kód obce: 515205
IČO: 00650099
DIČ: 2021132949
Počet obyvateľov: 280
Rozloha: 702 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1254

Štatutárny zástupca
Jozef Madarász, starosta

Kontaktné informácie
Adresa
Obecný úrad Neporadza
Neporadza 79, 980 45 Štrkovec
Telefón: 047 5594 146
Mobil: 0908 523 114
Fax: 047 5523 369
E-mail: obecn.neporadza@stonline.sk
Web:

Úradné hodiny
Pondelok: 8:00-16:00
Utorok: 8:00-16:00
Streda: 8:00-16:00
Štvrtok: 8:00-16:00

Piatok: 8:00-16:00

História

Obec sa spomína od roku 1254 ako Neproad, v roku 1323 ako Noprad, v roku 1340 ako Naprad, v roku 1920 ako Napraď, v roku 1948 ako Neporadza, maďarsky Naprágy. Prvá zmienka o obci je z roku 1254, keď ju Belo IV. daroval Hradčanom kráľ hradu Gemer, ale ide o starú slovanskú osadu. V roku 1427 vlastnil v nej Ján de Napragy 12 port a v roku 1431 Vavrinec de Napragy 21 port. Po tureckej okupácii sa zmenila na zemiansku. V roku 1828 mala 46 domov a 363 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V roku 1836 zhorela väčšia časť obce. V polovici 19. storočí tu pracoval veterný mlyn jediný v celej župe, ktorý dal postaviť Benedek Recsky. Do roku 1945 bola obcou maloroľníkov, povozníkov a drevorubačov. V rokoch 1938 – 1945 bola pripojená k Maďarsku. Po oslobodení sem presídlili Slovákov z Maďarska. Donedávna bola v obci zachovávaná tradícia pestovania tabaku.

Súčasnosť

Obec leží na styku východného okraja Rimavskej Kotliny a východnej časti Cerovej vrchoviny v doline ľavostranného prítoku Slanej (Neporadzký potok). Nadmorská výška v strede obce je 211 m n. m., v chotári 196 – 387 m n. m. Prevažne odlesnený chotár na pahorkatine, len v severnej časti porastený zvyškami dubových lesov.

V obci funguje dobrovol'ný hasičský zbor (dorastenci, dorastenky a muži do 35 rokov). Neporadza má podpísanú zmluvu o spolupráci s maďarskou obcou Gomorszollos od roku 2006.

Nachádza sa tu Domov sociálnych služieb v správe BBSK

Zaujímavosti

 • reformovaný klasicistický kostol z roku 1839, na jeho mieste bol pôvodne postavený renesančný drevený kostol
 • pamätník padlým v I. svetovej vojne
 • prameň kvalitnej vody v centre obce
 • Vybavenosť obce

  • obecný úrad
  • kultúrny dom
  • verejná knižnica
  • domov sociálnych služieb
  • dom smútku
  • základná škola 1.- 4. s vyučovacím jazykom maďarským
  • predajňa potravín
  • zastávka autobusu