Nové výzvy PPA

17.12.2012

Oznámenie č. 70 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/26)Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.7. "Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb"

Oznámenie č. 69 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/25)Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.2B. "Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.2B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu"

Oznámenie č. 68 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/24)Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.2A."Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.2A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu"

Oznámenie č. 67 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/23)Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 4 "Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov"

Oznámenie č. 66 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/22)Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 2 "Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva" časť: LESNÉ HOSPODÁRSTVO

Zdroj: PPAViac tu: https://www.mrprislanej.eu/news/nove-vyzvy-ppa/