Odborné podujatia - Pozvánky

27.10.2013

Informujeme Vás o pripravovaných odborných konferenciách a seminároch v najbližšom období:

CEPA: Konferencia

Udržateľný miestny rozvoj v novom programovom období

24. októbra 2013 o 9:00 - Bratislava, Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba, Botanická 25

POZVÁNKA

Registračný elektronický formulár

----------------------------------------------------------------------------------

CEPA: Regionálne fóra s názvom

Miestny rozvoj a fond EÚ v období 2014 - 2020" s podtitulom " Plánovanie miestneho rozvoja a príklady udržateľných miestnych projektov na Slovensku a v Maďarsku

25. októbra 2013 o 10:45 - Košice, Hotel Centrum / Dom techniky ZSVTS, Južná Trieda 2A,

28. októbra 2013 o 10:30 - Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9,

POZVÁNKA

Registračný elektronický formulár

---------------------------------------------------------------------------------------

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: konferencia mimovládnych neziskových organizácií 2013 v duchu tradície stupavských konferencií

Tretí sektor: obavy a očakávania

29.- 30.októbra 2013 - Bratislava, Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba, Botanická 25

POZVÁNKA

----------------------------------------------------------------------------------------

NSRV: semináre

Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – Tvorba a údržba verejných priestranstiev a ochrana životného prostredia

29. októbra 2013 o 8:30 - Uhrovec, Obecný úrad, SNP 86/7

6. novembra 2013 o 8:30 - Heľpa, Penzión Lucs, Partizánska cesta 321

7. novembra 2013 o 8:30 - Ždaňa, Kultúrny dom, Jarmočná 4