Orgány združenia

03.11.2023

Rada

  • Predseda: Mgr. Norbert Keszi, starosta obce Štrkovec
  • Podpredseda: Ing. Ľubomír Kosztúr, starosta obce Včelince
  • Hospodár-tajomník:


Revízna komisia

  • Predseda:
  • Člen:
  • Člen: