Orgány združenia

03.11.2023

Rada
Predseda: Mgr. Norbert Keszi, starosta obce Štrkovec
Podpredseda: Ing. Ľubomír Kosztúr, starosta obce Včelince


Stanovy