Regionálny farmársky trh

02.08.2012

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Banskej Bystrici v spolupráci s Mestom B. Bystrica a Parkom kultúry a oddychu B. Bystrica organizuje v rámci 355. Radvanského jarmoku po prvý krát aj regionálny farmársky trh ktorý sa uskutoční v dňoch 14. - 15. septembra 2012 v priestoroch parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici tohto roku, akurát na svoje 355. výročie sa Radvansky jarmok po prvý krát organizuje už ako podujatie zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a pri tejto príležitosti ho chceme obohatiť o novú dimenziu, a to ponuku domácich zdravých produktov od producentov z nášho regiónu. Chceli by sme, aby sa okrem remesiel začali propagovať a prezentovať aj naše tradičné regionálne jedlá a domáce kvalitné potraviny.

Miesto na trhovisku a prenájom stánku bude čiastočne hradiť hosťujúci producent, farmár a čiastočne spoluorganizátor – Regionálne pracovisko NSRV B. Bystrica. Účastnícky poplatok na deň je 40 EUR, z toho 50% je podpora od NSRV v rámci Technickej pomoci Programu rozvoja vidieka.

Základne technické podmienky – stánok prípojku elektrickej energie zabezpečuje hlavný organizátor podujatia – PKO B. Bystrica. Účastník si zabezpečuje potrebné povolenia, dopravu, ubytovanie, chladničku a všetky náležitosti potrebné k predaju výrobkov a jedál.